1
00:00:37,550 --> 00:00:38,778
Poslouchám.

2
00:00:38,951 --> 00:00:42,182
Široko spektrální sondy
něco zachytily, kapitánko.

3
00:00:42,355 --> 00:00:44,846
- Jsou to oni?
- Možná. Zničili sondu...

4
00:00:44,992 --> 00:00:46,519
... dříve než jsme informaci analyzovali.

5
00:00:46,688 --> 00:00:48,485
Už jdu.

6
00:00:51,611 --> 00:00:55,363
- Skenery už něco mají?
- Ještě ne. Jsou na maximálním výkonu.

7
00:00:55,503 --> 00:00:59,246
Pokračujte. Poslouchejte, není
to jisté...

8
00:00:59,414 --> 00:01:02,008
...ale může jít o průzkumnou letku,
před kterou varoval Gaim.

9
00:01:02,617 --> 00:01:05,217
Zřejmě je to předsunuté křídlo
nepřátelských sil...

10
00:01:05,365 --> 00:01:09,050
...a zkoumá v tomto sektoru možnost
invaze vhodných světů.

11
00:01:09,219 --> 00:01:12,347
Vhodný znamená "slabý" a "zranitelný"."

12
00:01:12,523 --> 00:01:14,906
Naší rolí je zajistit, aby
odsud buď neodletěli...

13
00:01:15,054 --> 00:01:18,085
...nebo odletěli s přesvědčením,
že nejsme slabí ani zranitelní...

14
00:01:18,257 --> 00:01:22,159
...a že by neuspěli.
Pokud ten boj vyhrajeme, a oni odejdou...

15
00:01:22,328 --> 00:01:24,828
...ušetříme si do budoucnosti
problémy.

16
00:01:24,979 --> 00:01:29,752
Pokud ne,
tak nám tu nadělá peklo. Připravte se.

17
00:01:30,198 --> 00:01:32,632
Nechci v sektoru žádnou
civilní dopravu.

18
00:01:32,800 --> 00:01:36,220
- Prezident Sheridan už o tom ví?
- Hned jsme ho informovali.

19
00:01:36,374 --> 00:01:39,631
Pro každý případ pro něho a pro Delenn
připravte záchranný modul.

20
00:01:39,803 --> 00:01:44,316
- Neodejdou. On ani Delenn
- To zařídím.

21
00:01:44,472 --> 00:01:47,432
Půjdu za nimi, i kdybych je do toho
modulu měla osobně naložit, takže...
........