0
00:00:11,000 --> 00:00:13,000
Přepis z dabingu SCRATCHY

0
00:00:40,000 --> 00:00:42,800
Konečné rozhodnutí

1
00:00:43,680 --> 00:00:45,990
Všichni připravit.
Za minutu vyjíždíme.

2
00:00:47,400 --> 00:00:48,799
Budeme mluvit o tom, jak

3
00:00:48,960 --> 00:00:51,110
zamezit plýtvání ve vládě, že?

4
00:00:51,280 --> 00:00:55,512
K tomu se dostaneme, pokud
zbyde čas po národní databázi.

5
00:00:56,120 --> 00:00:59,908
Řekl bych, že ta databáze zas
až tak lidi nezajímá.

6
00:01:00,080 --> 00:01:01,149
To je přece úplná banalita.

7
00:01:01,320 --> 00:01:02,320
Odpočet běží.

8
00:01:02,400 --> 00:01:04,914
- Co to děláte?
- Vypadáte zarudle.

9
00:01:05,080 --> 00:01:07,992
Ale co by tomu řekl Daily
Telegraph, pane ministře?

10
00:01:08,160 --> 00:01:11,311
Takže otázky typu "opravdu
vytváříme policejní stát?"

11
00:01:11,480 --> 00:01:14,074
- Bez těch se můžeme obejít.
- Jime, znáte me.

12
00:01:14,240 --> 00:01:16,276
Nikdy neprozrazuji otázky předem.

13
00:01:16,440 --> 00:01:18,078
Ticho ve studiu, prosím.

14
00:01:18,240 --> 00:01:19,639
Deset sekund...

15
00:01:20,880 --> 00:01:24,077
5, 4, 3, 2...

16
00:01:25,440 --> 00:01:26,475
Dobrý večer.

17
00:01:26,640 --> 00:01:29,632
Víte, že vás sleduje Velký Bratr?
Nebo přesněji, že

18
00:01:29,800 --> 00:01:32,792
vláda si o vás vytváří agendu?

19
00:01:32,960 --> 00:01:37,351
Nese nevině znějící název
"Národní Integrovaná databáze".

20
00:01:37,560 --> 00:01:40,279
Bude stačit jen stisknout
knoflík a kterýkoli úředník

21
00:01:40,440 --> 00:01:43,318
........