1
00:00:06,700 --> 00:00:10,400
1x13 - Vacation
Dovolená

2
00:01:06,900 --> 00:01:11,000
Někdy přemýšlím,
jestli straším svoji sestru.

3
00:01:11,600 --> 00:01:14,500
Když ráno leží v posteli
a všude je ticho,

4
00:01:14,400 --> 00:01:16,500
přemýšlí o mně?

5
00:01:16,600 --> 00:01:20,300
Je jí 11. Nejspíš myslí
na kluka... nebo na snídani.

6
00:01:21,300 --> 00:01:23,400
Nebo jak odletět.

7
00:01:34,000 --> 00:01:38,300
Jednou za rok vyrazí
má rodina na chatu u jezera.

8
00:01:38,300 --> 00:01:42,200
Vyjedeme v deset ráno.
Za tři hodiny zastavíme u obchodu,

9
00:01:42,200 --> 00:01:44,800
kde mi chlapík, co vypadá
jako Plukovník Sanders z KFC,

10
00:01:44,800 --> 00:01:47,200
dá doma vyrobené karamelky.

11
00:01:47,200 --> 00:01:49,600
Další tři hodiny
se staženými okénky,

12
00:01:49,700 --> 00:01:53,800
právě mi začíná kručet v žaludku,
a jsme tam:

13
00:01:53,900 --> 00:01:59,800
v kanceláři s hodinami ve tvaru kočky,
kde si vyzvedneme klíč.

14
00:02:04,200 --> 00:02:06,400
Když jsem začala chodit na střední,

15
00:02:06,500 --> 00:02:10,300
myslela jsem, že dovolená
s rodinou není dost in.

16
00:02:10,200 --> 00:02:14,500
Většinu času jsem si tam jen
stěžovala a byla mrzutá.

17
00:02:14,600 --> 00:02:16,700
V tom jsem byla nejlepší.

18
00:02:16,700 --> 00:02:20,800
Teď tam jeli poprvé
od mé smrti

19
00:02:20,700 --> 00:02:24,200
a já myslela jen na to,
že chci jet taky.

20
00:02:24,200 --> 00:02:27,300
Že chci jet s nimi
na dovolenou.

21
00:02:28,400 --> 00:02:33,600
Rube mi jednou řekl,
že strašení vychází ze závisti.

........