1
00:01:33,000 --> 00:01:34,000
Tak dobře všichni,

2
00:01:35,000 --> 00:01:36,000
poslouchejte.

3
00:01:36,000 --> 00:01:38,000
Tuco Salamanca.

4
00:01:38,000 --> 00:01:40,000
Pro ty z vás, kteří s námi
nebyli dnes ráno.

5
00:01:41,000 --> 00:01:42,000
Udělali jsme zátah na jeho sídlo.

6
00:01:43,000 --> 00:01:45,000
Mimo to... jeho poslední známou adresu.

7
00:01:45,000 --> 00:01:46,000
A dokonce i malé doupě
nepravostí,

8
00:01:46,000 --> 00:01:49,000
které si zřídil pro jeho
čachry s perníkem.

9
00:01:49,000 --> 00:01:51,000
Proklepli jsme si
pár jeho poskoků.

10
00:01:51,000 --> 00:01:53,000
A dokonce i sám "pan veliký"
poznal, že po něm jdeme.

11
00:01:53,000 --> 00:01:54,000
Takže...

12
00:01:55,000 --> 00:01:56,000
Zapamatujte si obličej.

13
00:01:56,000 --> 00:01:57,000
Prostudujte si složky.

14
00:01:58,000 --> 00:02:00,000
A vymyslete nějakej kurevsky
dobrej plán,

15
00:02:00,000 --> 00:02:03,000
jak konečně chytit
tenhle pytel sraček.

16
00:02:03,000 --> 00:02:06,000
Oh. Má omluva
k oddělení HR.

17
00:02:06,000 --> 00:02:08,000
(Grow tumescent with anticipation.)

18
00:02:08,000 --> 00:02:10,000
(Grow tumescent with anticipation.)

19
00:02:10,000 --> 00:02:11,000
Tak dobře.

20
00:02:12,000 --> 00:02:14,000
Roku 1998,

21
00:02:14,000 --> 00:02:16,000
údajně k rozdrcení
jistého "Doga" Paulsona,

22
00:02:17,000 --> 00:02:19,000
začali naši domorodí banditos
přetahovat obchod pryč

23
00:02:18,000 --> 00:02:19,000
........