1
00:00:01,000 --> 00:00:08,000
Překlad: PetraZelva

2
00:00:36,866 --> 00:00:38,983
To je ta dáma, co jsi viděl?

3
00:00:39,023 --> 00:00:41,820
Ta, co chtěla vědět víc o Nemovi,
o tom soudním opisovači?

4
00:00:41,860 --> 00:00:43,540
A dala ti zlatou libru?

5
00:00:43,580 --> 00:00:45,058
Ano, pane.

6
00:00:47,574 --> 00:00:49,718
Sundejte si rukavici.

7
00:00:53,248 --> 00:00:56,207
Tak, co říkáš?

8
00:00:56,247 --> 00:00:57,924
Nevím, pane.

9
00:00:57,964 --> 00:01:00,722
Měla prsteny, ale mohla
si je od té doby sundat.

10
00:01:00,762 --> 00:01:03,719
A pamatuješ si hlas té dámy?

11
00:01:03,759 --> 00:01:05,356
Byl takový?

12
00:01:05,390 --> 00:01:07,634
Ne.

13
00:01:07,675 --> 00:01:09,752
Ten závoj.

14
00:01:13,028 --> 00:01:17,105
To není ona. Vůbec ne.
Je mi to líto, pane, není to moje vina.

15
00:01:17,142 --> 00:01:20,164
Nikdo neřekl, že je, Jo.
Je to tak, inspektore?

16
00:01:21,218 --> 00:01:23,516
Tady máš, vezmi si to.

17
00:01:25,575 --> 00:01:29,129
Dej pozor, jak to utratíš,
a nedostaň se do průšvihu.

18
00:01:29,169 --> 00:01:30,892
A teď běž.

19
00:01:34,286 --> 00:01:36,883
Jste spokojen, pane?

20
00:01:36,923 --> 00:01:38,683
Ano, děkuji Vám, slečno.

21
00:01:38,723 --> 00:01:42,236
Už Vás s tím nebudu dále obtěžovat.

22
00:01:42,276 --> 00:01:46,163
Vzpomenete si, pane,
že teď nejsem zaměstnaná.

23
00:01:46,749 --> 00:01:51,825
- Zajisté.
- Prokážete mi tu laskavost a doporučíte mne?

24
........