1
00:00:01,000 --> 00:00:07,000
Překlad: PetraZelva

2
00:01:04,050 --> 00:01:09,127
- Téměř hotovo, pane George.
- Dobře, Phile.

3
00:01:09,667 --> 00:01:12,224
To je ten Kapitánův dopis?

4
00:01:12,264 --> 00:01:14,382
Ano, Phile.

5
00:01:14,722 --> 00:01:18,578
Dáte ho panu Tulkinghornovi?

6
00:01:18,618 --> 00:01:21,693
Není žádná jiná cesta, Phile.

7
00:01:21,733 --> 00:01:23,929
Buď tak, anebo na ulici.

8
00:01:23,969 --> 00:01:26,487
Řekněte mu, ať jde k čertu.
Zvládneme to.

9
00:01:26,527 --> 00:01:28,327
Já to zvládnu, pane George.

10
00:01:28,367 --> 00:01:30,964
Nebojte se o mne.
Můžu se vrátit zpátky.

11
00:01:31,004 --> 00:01:34,161
Myslím, že tvoje
válečné dny jsou u konce, Phile.

12
00:01:34,201 --> 00:01:35,844
Bez urážky.

13
00:01:36,638 --> 00:01:39,475
Ale tohle, to je věc cti.

14
00:01:39,715 --> 00:01:42,432
- Kapitánovy cti.
- Otázka života a smrti, Phile.

15
00:01:42,472 --> 00:01:45,229
A Kapitán je mrtev.

16
00:01:45,269 --> 00:01:47,638
Myslím, že mám povinnosti vůči živým.

17
00:01:49,347 --> 00:01:53,647
Pan Tulkinhorn dostane, co chce... tentokrát.

18
00:02:03,969 --> 00:02:07,643
Ach, to je od Vás tak milé,
drahý pane Jarndyci.

19
00:02:07,683 --> 00:02:11,720
Taková pohostinnost a teď
ještě kočár jen pro mě.

20
00:02:11,760 --> 00:02:16,717
- Nezapomene se na Vás v Den Soudu,
kdy moji ptáčkové budou volní.
- To rád slyším.

21
00:02:16,757 --> 00:02:19,394
Šťastnou cestu, slečno Fliteová.

22
00:02:19,434 --> 00:02:24,188
Váš bratranec, pane Jarndyci... Pan Carstone,
ten druhý svěřenec v případu Jarndyce.

23
00:02:24,228 --> 00:02:28,466
........