1
00:00:11,011 --> 00:00:12,638
Z PŘEDCHOZÍCH DÍLŮ

2
00:00:12,683 --> 00:00:13,882
Co se děje?

3
00:00:13,883 --> 00:00:15,329
Keeler.

4
00:00:15,637 --> 00:00:17,831
Zapojuje do debaty
vašeho bývalého muže.

5
00:00:17,832 --> 00:00:19,721
Vyšetřování SEC
v jeho společnosti.

6
00:00:19,722 --> 00:00:22,908
Potom musíš čelit Keelerovým lžím pravdou
a věřit že lidé budou

7
00:00:22,909 --> 00:00:24,530
schopni říct nám odlišnosti.

8
00:00:24,880 --> 00:00:26,635
Jacku, co se děje?
Kde je Tony?

9
00:00:26,636 --> 00:00:28,167
Střelili ho.

10
00:00:28,168 --> 00:00:30,092
- Je to zlé?
- Dostal to do krku.

11
00:00:30,093 --> 00:00:32,154
Je naživu, akorát ho vezou
do nemocnice.

12
00:00:32,155 --> 00:00:34,000
Když je Tony pryč,
budeš tomu velet.

13
00:00:34,142 --> 00:00:37,178
Odvez Ramona Salazara
k přehradě Van Nuys.

14
00:00:37,179 --> 00:00:40,750
Kdokoliv poslal tuhle zprávu
tak sleduje pohyb Kyla Singera.

15
00:00:40,751 --> 00:00:44,423
Máme dvě hodiny abysme ho našli
než vypustí ten virus.

16
00:00:44,555 --> 00:00:45,841
¨Co máš proti Kylovi?

17
00:00:45,842 --> 00:00:47,789
Ti policajti, dneska
vtrhli do mýho bytu

18
00:00:47,790 --> 00:00:49,570
a říkali něco o tom...
... že mně použijí

19
00:00:49,571 --> 00:00:52,162
k dovezení nějaký zvláštní nemoci
do této země.

20
00:00:52,295 --> 00:00:53,994
Nemoci...?

21
00:00:54,429 --> 00:00:57,145
Běž! Utíkej!
Hele já nic neudělal!

22
00:00:57,146 --> 00:00:58,903
........