1
00:00:18,471 --> 00:00:20,380
<i>Jsou hroziví
A jsou výstřední</i>

2
00:00:20,473 --> 00:00:22,347
<i>Záhadní a strašidelní</i>

3
00:00:22,475 --> 00:00:24,432
<i>Dohromydy jsou ooky</i>

4
00:00:24,519 --> 00:00:26,476
<i>Addamsova Rodina</i>

5
00:00:26,562 --> 00:00:28,436
<i>Dům je jak museum</i>

6
00:00:28,523 --> 00:00:30,480
<i>Když lidé zajdou na návštěvu,</i>

7
00:00:30,566 --> 00:00:32,393
<i>opravdu křičí hrůzou</i>

8
00:00:32,485 --> 00:00:35,190
<i>Addamsova Rodina</i>

9
00:00:35,613 --> 00:00:36,988
<i>Elegantní</i>

10
00:00:37,323 --> 00:00:38,485
<i>Sladcí</i>

11
00:00:41,452 --> 00:00:42,615
<i>Drobouncí</i>

12
00:00:42,703 --> 00:00:44,363
<i>Tak nechte čarodejnici zahalit</i>

13
00:00:44,455 --> 00:00:46,364
<i>Na koště se vydrápat</i>

14
00:00:46,457 --> 00:00:48,284
<i>Zaplatíme vám hovor</i>

15
00:00:48,459 --> 00:00:51,128
<i>Addamsova Rodina</i>

16
00:01:22,034 --> 00:01:25,118
-Tady žijí Addamsovi?
-Jo.

17
00:01:25,662 --> 00:01:28,153
-Ty jdeš dovnitř?!
-Dohlížím přeci na školní docházku.

18
00:01:28,248 --> 00:01:31,582
Mají dvě děti,
které nikdy nevkročili do školy.

19
00:01:31,960 --> 00:01:33,620
Hodně štěstí, Charlie.

20
00:02:09,789 --> 00:02:11,034
Dobrý den.

21
00:02:11,999 --> 00:02:13,244
Ahoj.

22
00:02:13,709 --> 00:02:15,868
Ty musíš být jedno z Addamsovic dětí.

23
00:02:15,962 --> 00:02:18,713
-Jmenuji se Wednesday.
-Já jsem pan Hilliard.

24
00:02:19,048 --> 00:02:22,002
-Jsou rodiče doma?
........