1
00:00:04,378 --> 00:00:06,776
Řím - 1771

2
00:01:12,447 --> 00:01:14,219
Děkuju vám, Monseigneur.

3
00:01:15,887 --> 00:01:17,138
Jsem vašim dlužníkem.

4
00:01:17,346 --> 00:01:19,848
Ne, tohle zvíře vyvraždilo vaši rodinu.

5
00:01:21,099 --> 00:01:22,351
Spoutejte to zvíře.

6
00:01:25,612 --> 00:01:29,635
Monseigneur Rivalli připravil tenhle ceremoniál,
když jsme se s Carolinou brali.

7
00:01:30,617 --> 00:01:36,475
- Vzpomínáš si na Carolinu.
- Byla hezká. Krásně křičela.

8
00:01:38,121 --> 00:01:40,237
Tady monsignor byl exkomunikován z církve.

9
00:01:40,624 --> 00:01:44,470
Jeho řád, Inkvizice, vyznává staré hodnoty.

10
00:01:45,627 --> 00:01:48,702
Jsou tradicionalisti
a jsou velmi dobří ve své práci.

11
00:01:49,379 --> 00:01:52,049
Tak začneme, ne?

12
00:02:10,645 --> 00:02:13,355
Ztratil jsi se mi v Severní Africe.

13
00:02:13,772 --> 00:02:18,128
Věděl jsem, že se vrátíš do Evropy.
Ale Řím, Angelusi?

14
00:02:19,401 --> 00:02:23,029
Proč by jsi se vracel ze všech míst světa
zrovna sem, do toho které je svaté?

15
00:02:25,029 --> 00:02:29,023
- Darla. Miluje Sixtýnskou kapli.
- Michelangelo?

16
00:02:30,034 --> 00:02:33,472
Ne kvůli němu.
Je blázen do Boticelliho fresek.

17
00:02:34,411 --> 00:02:39,249
Pokušení Krista je její oblíbený
kvůli malomocnosti.

18
00:02:40,041 --> 00:02:43,626
- Co chceš, Holtzi?
- Nechci nic.

19
00:02:44,418 --> 00:02:46,390
Moje rodina je pryč.

20
00:02:46,920 --> 00:02:51,237
Nevěřím, že by jsi mi vydal Darlu,
ale já jí najdu.

21
00:02:52,550 --> 00:02:56,792
Moje jediná touha je objevit,
jestli věc jako jsi ty...

22
00:02:57,553 --> 00:02:59,346
...může být přinucena platit za své hříchy.

23
........