1
00:01:36,723 --> 00:01:37,929
Čo to robíte!?

2
00:01:37,929 --> 00:01:40,128
Nikto z vás nevie obrať Tsubasu!?

3
00:01:40,128 --> 00:01:41,384
Vážne...

4
00:01:46,422 --> 00:01:48,714
Dobre! Strieľaj z tade Tsubasa!

5
00:01:49,833 --> 00:01:50,396
Ideš!

6
00:01:50,728 --> 00:01:52,654
Počkaj chvíľku Tsubasa!

7
00:01:52,654 --> 00:01:53,820
Eh? Čo sa deje?

8
00:01:54,233 --> 00:01:57,399
Tréner pozrite.
Vydíte ich kondičku?

9
00:02:06,125 --> 00:02:07,319
Všetci...

10
00:02:08,874 --> 00:02:10,054
Je to beznádejné...

11
00:02:13,947 --> 00:02:19,947
004 - Lopta náš kamarát

12
00:02:26,593 --> 00:02:28,508
Takže, všetci ma počúvajte!

13
00:02:28,508 --> 00:02:31,974
Aby sme boli schopní hrať dobre futbal, musíme
sa predtým naučiť rôzne techniky a zručnosti...

14
00:02:31,974 --> 00:02:34,226
Musíte zaobchádzať s loptou ako s vašou frajerkou.

15
00:02:34,890 --> 00:02:36,188
"Ako s našou frajerkou"?

16
00:02:36,614 --> 00:02:37,316
Áno.

17
00:02:37,316 --> 00:02:40,121
Aha, vy ste asi trochu malí na také niečo.

18
00:02:43,207 --> 00:02:45,731
Nuž, tak sa aspoň skamaráťte s loptou.

19
00:02:45,885 --> 00:02:47,803
Skamarátiť s loptou?

20
00:02:47,803 --> 00:02:49,650
Ako to máme spraviť?

21
00:02:50,460 --> 00:02:51,657
Jednoducho.

22
00:02:51,657 --> 00:02:53,362
Musíte ju nosiť všade.

23
00:02:53,585 --> 00:02:55,488
Do školy, k jedlu.

24
00:02:55,619 --> 00:02:56,857
A keď pôjdem na záchod?

25
00:02:56,857 --> 00:02:57,790
........