1
00:00:03,710 --> 00:00:07,020
Když jsem se tam dostal,
už ji vytahovali z řeky.

2
00:00:08,510 --> 00:00:11,183
Bylo v ní mnohem víc
vody než krve.

3
00:00:15,150 --> 00:00:19,223
-Mohla mluvit?
-Ne. Už přestala dýchat.

4
00:00:25,430 --> 00:00:26,943
To by stačilo.

5
00:00:28,470 --> 00:00:31,507
Detektive Aubrey,
navzdory jistým zvláštnostem,

6
00:00:31,550 --> 00:00:33,905
jež neodpovídají
policejním postupům,

7
00:00:33,950 --> 00:00:36,510
nebudeme v tomto
vyšetřování pokračovat.

8
00:00:37,510 --> 00:00:40,946
Od poslední vraždy
Strýčka Eddieho uplynulo půl roku.

9
00:00:40,990 --> 00:00:44,778
A to naznačuje, že bylo
poslouženo veřejnosti.

10
00:00:46,870 --> 00:00:50,146
Blahopřeji k povýšení
na detektiva první třídy.

11
00:01:01,190 --> 00:01:04,546
<i>Dnes se na radnici dostavil
Stan Aubrey,</i>

12
00:01:04,590 --> 00:01:08,344
<i>hlavní vyšetřovatel případu
Strýčka Eddieho.</i>

13
00:01:08,990 --> 00:01:11,379
"V jeho snu, kde jsem ho našel..."

14
00:01:11,430 --> 00:01:13,705
<i>Smrt hlavního podezřelého
naznačuje,</i>

15
00:01:13,750 --> 00:01:16,583
<i>že vraždy Strýčka Eddieho
dnes ráno skončily.</i>

16
00:01:16,630 --> 00:01:19,542
<i>Při těchto strašlivých vraždách...</i>

17
00:01:20,070 --> 00:01:24,222
<i>Okolnosti provázející přestřelku
zůstaly nejasné...</i>

18
00:01:26,190 --> 00:01:30,229
<i>Vražda provedená
s brutální dokonalostí, která...</i>

19
00:01:30,270 --> 00:01:34,627
<i>...přesto stále představuje vzor
dokonalého policisty a detektiva,</i>

20
00:01:34,670 --> 00:01:38,504
<i>jenž je schopen vyřešit
i ty nejstrašlivější trestné činy.</i>

21
00:03:22,830 --> 00:03:28,268
JINÁ PERSPEKTIVA
........