1
00:00:01,448 --> 00:00:03,108
V minulých častiach
ste videli...

2
00:00:03,230 --> 00:00:05,704
Domček bábik je väčší,
ako som si kedy myslel.

3
00:00:05,866 --> 00:00:09,780
Vždy, keď sa lepšie pozriem, nájdem
ďalších klientov, väčšie sumy peňazí.

4
00:00:09,815 --> 00:00:13,186
Sieť finančných a politických
spojok po celom svete.

5
00:00:13,375 --> 00:00:15,034
Myslím, že Domček
je pod zemou.

6
00:00:15,145 --> 00:00:18,893
Nie v zmysle, že je to tajomstvo.
Niekde pod Los Angeles.

7
00:00:19,488 --> 00:00:21,146
Pracuješ pre NSA.

8
00:00:21,993 --> 00:00:25,249
Došlo ti to? Použi svoje
deduktívne schopnosti. Si bábika!

9
00:00:25,284 --> 00:00:27,108
Prečo si chcel
zničiť Domček bábik?

10
00:00:27,371 --> 00:00:29,893
Ak by ma nebolo, Paul
Ballard by vás už našiel.

11
00:00:30,148 --> 00:00:31,222
Sprav to.

12
00:00:31,957 --> 00:00:34,789
- Gratulujem, pán Langton.
- K čomu?

13
00:00:35,315 --> 00:00:37,223
Stali ste sa naším
novým šéfom bezpečnosti.

14
00:00:37,281 --> 00:00:38,681
Toto som už kdesi videl.

15
00:00:40,211 --> 00:00:42,117
- Alfa.
- Alfa je mŕtvy.

16
00:00:42,130 --> 00:00:47,130
Po tom, čo spravil, ho vystopovali
a vystrelili mu mozog z hlavy.

17
00:00:47,418 --> 00:00:51,185
O niečom takom by
nám nikdy neklamali, však?

18
00:01:16,851 --> 00:01:18,728
Hneď, ako ju
princ pobozkal, ...

19
00:01:18,863 --> 00:01:22,430
... sa kúzlo prelomilo
a Šípková Ruženka otvorila oči.

20
00:01:22,784 --> 00:01:25,914
Potom sa pozrela do tváre
krásneho mladého princa...

21
00:01:26,044 --> 00:01:29,878
... a okolo nich sa začalo magicky
........