1
00:00:02,320 --> 00:00:06,496
Náš život sa odohráva v pre nás
bežných rozmeroch:

2
00:00:08,280 --> 00:00:11,858
Míle, stopy,

3
00:00:14,720 --> 00:00:16,848
palce.

4
00:00:19,280 --> 00:00:22,092
Ale pod povrchom je ešte iný svet.

5
00:00:22,092 --> 00:00:24,860
milión krát menší ako ten náš.

6
00:00:24,920 --> 00:00:28,856
Dimenzia skrývajúca tajomstvá
fungovania nášho sveta.

7
00:00:33,400 --> 00:00:35,572
Čo robí oceľ takou pevnou?

8
00:00:41,080 --> 00:00:43,457
Prečo je zmrzlina tká dobrá?

9
00:00:49,320 --> 00:00:51,572
Čo umožňuje vznik života?

10
00:00:58,280 --> 00:01:02,036
Tajomstvá, ktoré nám pomáhajú
zhmotniť naše predstavy.

11
00:01:02,240 --> 00:01:05,437
Ľudská tvorivosť v chémii...

12
00:01:05,720 --> 00:01:07,870
Nič nie je krajšie.

13
00:01:11,640 --> 00:01:17,773
Toto je svet chémie a toto sú jeho
najdôležitejšie objavy.

14
00:01:19,774 --> 00:01:25,774
Preložil: Samoalm 2009

15
00:01:52,080 --> 00:01:56,436
Starí grécki filozofi verili,
že svet sa skladá zo štyroch elementov:

16
00:01:56,640 --> 00:01:59,654
zeme, vzduchu, ohňa a vody.

17
00:01:59,720 --> 00:02:03,103
Kľúčovým elementom bol vzduch.

18
00:02:03,103 --> 00:02:07,758
Látka umožňujúca zloženie všetkého.

19
00:02:08,520 --> 00:02:12,399
O niekoľko storočí neskôr,
Leonardo da Vinci ako prvý navrhol,

20
00:02:12,600 --> 00:02:17,720
že aj vzduch sa môže skladať
z viacerých plynov.

21
00:02:18,440 --> 00:02:22,558
Sledujme teda príbeh nášho prvého
veľkého objavu.

22
00:02:24,760 --> 00:02:28,958
<i>KYSLÍK</i>

23
00:02:30,200 --> 00:02:33,219
Anglicko koncom 18. storočia.

........