1
00:00:14,201 --> 00:00:15,731
Setřásli jsme je?

2
00:00:15,799 --> 00:00:17,663
Myslím, že ano.

3
00:00:20,660 --> 00:00:24,057
Tyhle včely byly snad ještě
vytrvalejší než Dračí jednotky.

4
00:00:24,125 --> 00:00:25,621
Spousta práce za tak málo medu.

5
00:00:29,820 --> 00:00:32,253
Oh, není toh dost pro oba.
Vezmi si to.

6
00:00:32,319 --> 00:00:34,850
Ne. Vezmi si to ty.

7
00:00:34,918 --> 00:00:36,183
Trvám na tom.

8
00:00:36,249 --> 00:00:38,381
Ale tys odvedl veškerou práci.

9
00:00:38,449 --> 00:00:39,914
Já se najím v další krčmě,
na kterou narazíme.

10
00:00:39,982 --> 00:00:42,878
Už nemůže být daleko.

11
00:00:42,946 --> 00:00:44,711
Kterým směrem máme vůbec namířeno?

12
00:00:44,779 --> 00:00:46,044
Na východ.

13
00:00:46,112 --> 00:00:47,942
Na východ?
K D'Haranské hranici?

14
00:00:48,010 --> 00:00:50,340
Do Caddock, abych byl přesný.

15
00:00:50,408 --> 00:00:52,007
Ah, snídaně. Umírám hlady.

16
00:00:55,339 --> 00:00:56,972
Mluvil jsem s přítelem z odboje,

17
00:00:57,040 --> 00:00:59,070
když jsem sháněl zásoby.

18
00:00:59,138 --> 00:01:01,567
Zdá se, že král Gregor čelí novému nepříteli,

19
00:01:01,635 --> 00:01:03,601
a prosí o pomoc Hledače.

20
00:01:03,669 --> 00:01:05,201
Král Gregor?

21
00:01:05,268 --> 00:01:06,966
Jeho království sousedí s D'Harou.

22
00:01:07,034 --> 00:01:09,031
Je silným spojencem odboje.

23
00:01:09,099 --> 00:01:10,398
Jeden z mála vůdců, dost statečných na to,

24
00:01:10,466 --> 00:01:11,964
aby se postavili Darken Rahlovi.

........