1
00:00:00,480 --> 00:00:01,690
Od této chvíle asi za hodinu

2
00:00:01,730 --> 00:00:02,990
přijde zemětřesení.

3
00:00:03,010 --> 00:00:04,790
V předchozích dílech Eli Stone ...

4
00:00:04,810 --> 00:00:06,370
Oh můj bože!

5
00:00:06,730 --> 00:00:08,200
Připadá mi, že teď vidím věci,

6
00:00:08,200 --> 00:00:09,650
věci, které tu vždycky byli,

7
00:00:09,650 --> 00:00:12,180
ale já jsem si jich nikdy před tím nevšiml.

8
00:00:12,190 --> 00:00:15,140
Tvůj otec mi řekl,
že jednoho dne

9
00:00:15,160 --> 00:00:16,900
mu svůj dluh splatím.

10
00:00:16,930 --> 00:00:18,190
Nevěděl jsem, co tím myslí.

11
00:00:18,200 --> 00:00:20,290
Doporučuji pacientům, aby
si svoje věci dali dopořádku.

12
00:00:20,310 --> 00:00:21,310
Měl bych sepsat závěť?

13
00:00:21,350 --> 00:00:23,190
Před tím, než půjdu na operaci...

14
00:00:23,220 --> 00:00:25,200
Chceš po nás, abychom ti
dosvědčili sebevražednou smlouvu?

15
00:00:25,230 --> 00:00:27,240
Je to prohlášení o tom,
jak a za jakých

16
00:00:27,260 --> 00:00:30,090
podmínek nechci žít.


17
00:00:30,610 --> 00:00:31,900
C.B.P stabilní.

18
00:00:32,580 --> 00:00:34,450
Tlak 100 na 70.

19
00:00:35,890 --> 00:00:37,020
Zůstaňte na 2 litrech.

20
00:00:37,410 --> 00:00:37,940
Tak je to dobře.

21
00:00:37,970 --> 00:00:39,430
Zářez je zabezpečný.

22
00:00:39,470 --> 00:00:41,500
Připravuji se vyndat aneurysma.

23
00:00:41,520 --> 00:00:44,270
Kyslík...hlava je dobrá.
Dýchání normální.

24
00:00:45,210 --> 00:00:46,110
........