1
00:00:00,890 --> 00:00:03,650
Svazek mezi anglickým králem
Jindřichem a Kateřinou Aragonskou

2
00:00:03,650 --> 00:00:07,670
je prohlášen za neplatný.

3
00:00:08,690 --> 00:00:09,760
Viděli jste...

4
00:00:09,760 --> 00:00:12,630
Chci tě představit jako svou budoucí ženu

5
00:00:13,200 --> 00:00:14,820
a budoucí královnu Anglie.

6
00:00:14,820 --> 00:00:16,580
Sešli jsme se zde,

7
00:00:16,580 --> 00:00:20,270
abychom spojili ve svazek manželský
tohoto muže a tuto ženu.

8
00:00:21,060 --> 00:00:21,960
Nyní, má lásko.

9
00:00:21,960 --> 00:00:25,480
Dovol mi počít a budeme mít syna.

10
00:00:26,080 --> 00:00:27,870
Připíjím na Boleyny.

11
00:00:28,700 --> 00:00:30,440
Na novou královnu anglie.

12
00:00:33,120 --> 00:00:36,010
Co ta holka, ta králova děvka?

13
00:00:36,010 --> 00:00:36,840
Anne Boelynová.

14
00:00:36,840 --> 00:00:39,250
Proč se jí prostě někdo nezbaví?

15
00:00:39,250 --> 00:00:41,700
Nikdy bych se v této
věci nenechal soudit papežem.

16
00:00:41,700 --> 00:00:43,100
Ať on si dělá, co mu zlíbí v Římě.

17
00:00:43,100 --> 00:00:44,840
Já si budu dělat, co se mi zlíbí tady..

18
00:00:46,420 --> 00:00:50,580
Tady je podrobení duchovních
vůli Vašeho Veličenstva.

19
00:00:51,320 --> 00:00:53,240
Učinili mě Hlavou anglikánské církve.

20
00:00:53,240 --> 00:00:55,660
Konečně jsi dostal, co ti právem patří.

21
00:00:55,660 --> 00:00:57,300
A můžeš si dělat, co chceš.

22
00:00:58,650 --> 00:00:59,600
Pane Cromwelli,

23
00:00:59,600 --> 00:01:02,430
jmenuji vás viceregentem
ve věcech duchovních.

24
00:01:02,430 --> 00:01:05,350
Nikdy jsem neměl zájem
........