1 00:00:03,400 --> 00:00:05,130 No teda. 2 00:00:06,132 --> 00:00:07,132 Co je? 3 00:00:08,133 --> 00:00:10,133 Nemůžu odpovědět, aniž bych porušil pravidlo,... 4 00:00:10,144 --> 00:00:11,134 ...že nebudu kritizovat tvou práci. 5 00:00:13,100 --> 00:00:14,860 Tak co pak bylo to "No teda"? 6 00:00:14,930 --> 00:00:18,160 Ukázka mého sebeovládání. 7 00:00:18,230 --> 00:00:20,760 Z vědeckého hlediska je to v pořádku. 8 00:00:20,830 --> 00:00:23,200 Možná, že slovem "věda" myslíš... 9 00:00:23,260 --> 00:00:25,530 ...něco jiného než já. 10 00:00:31,930 --> 00:00:33,600 Dobře, tak co? 11 00:00:33,660 --> 00:00:36,360 No, vlastně jsi to měl původně dobře. 12 00:00:37,360 --> 00:00:38,800 Zase jsi naletěl na jeden... 13 00:00:38,860 --> 00:00:42,160 ...z mých klasických šprýmů. 14 00:00:42,230 --> 00:00:43,300 Bazinga! 15 00:00:48,930 --> 00:00:51,060 Hmm, tohle je zvláštní e-mail. 16 00:00:51,130 --> 00:00:53,430 Rektor chce, abych se s ním... 17 00:00:53,500 --> 00:00:55,560 ...zítra v 8 hodin ráno setkal v jeho kanceláři. 18 00:00:55,630 --> 00:00:56,560 - Proč? - To nepíše. 19 00:00:56,630 --> 00:00:58,400 Musí to být naléhavé. 20 00:00:58,460 --> 00:01:01,100 Všichni na univerzitě vědí, že v 8:00 snídám... 21 00:01:01,160 --> 00:01:03,660 ...a v 8:20 chodím na záchod. 22 00:01:03,730 --> 00:01:07,860 Ano, jak jsme mohli žít před Twitterem? 23 00:01:09,530 --> 00:01:11,330 Řekl bych, že zítra ráno přijdeš na to, o co jde. 24 00:01:11,400 --> 00:01:14,160 To je až za 14 hodin. 25 00:01:14,230 --> 00:01:15,560 Dalších 840 minut... 26 00:01:15,630 --> 00:01:18,000 ...budu prakticky jednou z Heisenbergových částic. 27 00:01:18,060 --> 00:01:20,500 Vím, kde jsem, nebo vím, jak rychle se pohybuji,... 28 00:01:20,560 --> 00:01:21,660 ...ale nemůžu vědět obojí. 29 00:01:21,730 --> 00:01:23,400 Jak se mám vyrovnat... 30 00:01:23,460 --> 00:01:26,430 ...s touhle velkou otravnou věcí, která se mi vznáší nad hlavou? 31 00:01:26,500 --> 00:01:29,330 Ten pocit znám. 32 00:01:46,300 --> 00:01:49,200 Překlad: Strix, Dasik, dArt www.big-bang-theory.cz 33 00:01:49,260 --> 00:01:52,130 Sponzor překladatelů: www.geekshop.cz 34 00:01:52,560 --> 00:01:53,430 Leonarde? 35 00:01:54,299 --> 00:01:55,099 Leonarde? 36 00:01:55,800 --> 00:01:57,200 Leonarde? 37 00:01:58,360 --> 00:02:00,030 Sheldone, jsou dvě ráno. 38 00:02:00,100 --> 00:02:03,600 Proč mi pořád všichni říkají, kolik je hodin? 39 00:02:03,660 --> 00:02:04,700 Všichni? 40 00:02:04,760 --> 00:02:05,900 Ty, rektor,... 41 00:02:05,960 --> 00:02:07,430 ...jeho žena,... 42 00:02:07,500 --> 00:02:09,560 ...jejich mrzutá náctiletá dcera. 43 00:02:09,630 --> 00:02:12,430 Celá ta rodina je fascinována tím, kolik je hodin... 44 00:02:12,500 --> 00:02:15,030 ...a jestli to lidé vědí. 45 00:02:15,100 --> 00:02:16,700 Ty jsi šel do domu rektora Seiberta... 46 00:02:16,760 --> 00:02:18,300 ...uprostřed noci? 47 00:02:18,360 --> 00:02:20,130 Neodpověděl mi na e-mail... 48 00:02:20,200 --> 00:02:21,360 ...a jeho telefonní číslo není v seznamu. 49 00:02:21,430 --> 00:02:24,000 Tak mi řekni, jaká jiná možnost mi zbývala. 50 00:02:24,060 --> 00:02:26,400 Mohl jsi počkat do rána. 51 00:02:26,460 --> 00:02:28,060 Já vím, zapomínám, s kým mluvím. 52 00:02:30,000 --> 00:02:32,700 Vzpomínáš na tu žádost o grant, kterou jsem předložil... 53 00:02:32,760 --> 00:02:34,400 ...Národní nadaci pro vědu (NSF),... 54 00:02:34,460 --> 00:02:35,530 ...na odhalení pomalých monopólů... 55 00:02:35,600 --> 00:02:37,330 ...na severním magnetickém pólu? 56 00:02:37,560 --> 00:02:40,000 Stěží uplyne den, abych na to nepomyslel. 57 00:02:41,260 --> 00:02:42,900 Jak milé. 58 00:02:42,960 --> 00:02:45,200 Nuže, na poslední chvíli se v nadaci... 59 00:02:45,260 --> 00:02:48,900 ...objevilo místo pro expedici za polární kruh. 60 00:02:48,960 --> 00:02:51,600 Počkej chvíli. 61 00:02:53,030 --> 00:02:55,260 On ti nabídl, že tě pošle na severní pól? 62 00:02:55,330 --> 00:02:56,430 Ano. 63 00:02:56,500 --> 00:02:58,560 Vlastně byl úplně nadšený. 64 00:02:58,630 --> 00:02:59,860 Řekl: "Upřímně, kdybych vás tam mohl... 65 00:02:59,930 --> 00:03:02,530 ...poslat ještě dnes večer, udělal bych to." 66 00:03:03,600 --> 00:03:05,830 Dobře, a ty chceš jet? 67 00:03:05,900 --> 00:03:07,900 Samozřejmě, že ne. 68 00:03:07,960 --> 00:03:09,330 Jsem teoretický fyzik. 69 00:03:09,400 --> 00:03:12,630 Tuhle práci jsem si vybral z velké části proto, že kvůli ní nemusím ven,... 70 00:03:12,700 --> 00:03:14,300 ...ale pokud tam objevím... 71 00:03:14,360 --> 00:03:17,560 ...pomalé magnetické monopóly,... 72 00:03:17,630 --> 00:03:20,330 ...stanu se vědcem, který potvrdí teorii strun. 73 00:03:20,400 --> 00:03:22,400 Lidé o mně budou psát knihy. 74 00:03:22,460 --> 00:03:24,860 Třeťáci budou vytvářet těstovinová diorámata... 75 00:03:24,930 --> 00:03:27,860 ...znázorňující scény z mého života. 76 00:03:27,930 --> 00:03:32,530 Jistě, třeba obraz, jak se tě snažím umlátit k smrti. 77 00:03:32,600 --> 00:03:34,200 Sarkasmus? 78 00:03:34,260 --> 00:03:35,900 Možná. 79 00:03:37,900 --> 00:03:40,100 Jsem opravdu na vážkách. 80 00:03:40,160 --> 00:03:44,030 Dokážeš si představit mě, Sheldona Coopera, na severním pólu? 81 00:03:44,100 --> 00:03:46,130 Bez problému, dělám to právě teď. 82 00:03:46,200 --> 00:03:49,360 Zima mi nedělá dobře, Leonarde. 83 00:03:49,430 --> 00:03:51,500 Kolikrát už jsme museli odejít z kina,... 84 00:03:51,560 --> 00:03:52,660 ...protože mě rozbolela hlava... 85 00:03:52,730 --> 00:03:54,360 ...z toho, že jsem vypil Icee příliš rychle? 86 00:03:54,430 --> 00:03:56,460 Nemůžu jet. 87 00:03:56,560 --> 00:03:57,660 Dobře, tak nejezdi. 88 00:03:57,730 --> 00:04:00,130 Jak to můžeš říct? 89 00:04:00,200 --> 00:04:02,260 Naskytne se mi životní vědecká příležitost... 90 00:04:02,330 --> 00:04:04,600 ...a můj nejlepší přítel řekne "Tak nejezdi". 91 00:04:04,660 --> 00:04:05,830 Dobře, tak jeď. 92 00:04:05,900 --> 00:04:09,200 Poslouchej se. 93 00:04:09,260 --> 00:04:11,560 Jak bych tam mohl jet? 94 00:04:11,630 --> 00:04:14,030 Sheldone, co mám říct, aby... 95 00:04:14,100 --> 00:04:16,660 ...tahle konverzace skončila a já mohl jít zase spát? 96 00:04:16,730 --> 00:04:22,730 Divné, rektor Seibert mi položil úplně stejnou otázku. 97 00:04:22,800 --> 00:04:24,730 A jak jste to vyřešili? 98 00:04:24,800 --> 00:04:26,600 Nijak. Jeho manželka na mě poslala psy... 99 00:04:26,660 --> 00:04:29,430 ...a nechala tak tuhle otázku nezodpovězenou. 100 00:04:30,830 --> 00:04:33,560 Jen si to představte. Jestli řekne ano,... 101 00:04:33,630 --> 00:04:38,000 ...budeme celé léto bez Sheldona. 102 00:04:38,060 --> 00:04:40,560 Mohli bysme si hrát venku. 103 00:04:41,000 --> 00:04:42,800 Mohli bysme sedět na levé straně gauče. 104 00:04:44,400 --> 00:04:47,230 Mohl bych používat koupelnu i v 8:20. 105 00:04:51,000 --> 00:04:53,860 Máme malé sny, co? 106 00:04:55,730 --> 00:04:59,360 Dobré zprávy, pánové. Předběžně jsem přijal... 107 00:04:59,430 --> 00:05:00,930 Jo! 108 00:05:05,260 --> 00:05:08,460 ...pozvání zúčastnit se té arktické expedice. 109 00:05:08,530 --> 00:05:11,000 - Bez tebe to tady nebude stejné. - Bůh tě provázej. 110 00:05:11,060 --> 00:05:12,100 Děkuji,... 111 00:05:12,160 --> 00:05:15,160 ...ale vaše sentimentalita je dost možná předčasná. 112 00:05:15,230 --> 00:05:17,760 Hmm, nelíbí se mi, kam to směřuje. 113 00:05:17,830 --> 00:05:20,630 Rád bych vám nabídl,... 114 00:05:20,700 --> 00:05:22,300 ...abyste mě doprovázeli. 115 00:05:23,230 --> 00:05:25,660 Na severní pól? 116 00:05:25,730 --> 00:05:26,960 Ano. 117 00:05:27,030 --> 00:05:28,960 Je to proto, abysme nesahali na tvé věci,... 118 00:05:29,030 --> 00:05:30,300 ...když budeš pryč? 119 00:05:32,460 --> 00:05:34,000 Připouštím, že i kvůli tomu. 120 00:05:34,060 --> 00:05:35,130 Ale pravdou je, že... 121 00:05:35,200 --> 00:05:36,800 ...budu potřebovat podpůrný tým. 122 00:05:36,860 --> 00:05:38,060 A vy tři... 123 00:05:38,130 --> 00:05:39,130 ...jste má první volba. 124 00:05:39,200 --> 00:05:40,460 Opravdu? 125 00:05:40,530 --> 00:05:42,400 No, jsou jiní, kteří by mohli být lépe kvalifikovaní,... 126 00:05:42,460 --> 00:05:44,660 ...ale myšlenka, že bych si s nimi musel promluvit, mi způsobuje bolesti břicha. 127 00:05:44,730 --> 00:05:48,400 Vím, že po vás chci obrovský závazek,... 128 00:05:48,460 --> 00:05:51,200 ...takže vám dávám chvíli na rozmyšlenou. 129 00:05:53,430 --> 00:05:55,300 Nepojedeme s ním na severní pól,... 130 00:05:55,360 --> 00:05:56,500 ...že ne? 131 00:05:56,560 --> 00:05:59,660 Ještě pořád jsem na doslech. 132 00:05:59,730 --> 00:06:02,260 Možná raději počkáte, až zavřu dveře. 133 00:06:03,860 --> 00:06:05,030 Nepojedeme s ním na severní pól,... 134 00:06:05,100 --> 00:06:07,030 ...že ne? 135 00:06:07,100 --> 00:06:08,700 Počkej. Promluvme si o tom. 136 00:06:08,760 --> 00:06:10,230 Jde o expedici Národní nadace pro vědu. 137 00:06:10,300 --> 00:06:13,260 Nevím, jak bysme to mohli odmítnout. 138 00:06:13,330 --> 00:06:17,360 Jednoduše. Místo, abysme řekli "Ne, nechceme jet na expedici NSF",... 139 00:06:17,430 --> 00:06:19,200 ...řekneme "Ne, nechceme strávit tři měsíce... 140 00:06:19,300 --> 00:06:21,360 ...zavření v boudě za polárním kruhem... 141 00:06:21,430 --> 00:06:23,500 ...s osinou v zadnici". 142 00:06:23,560 --> 00:06:28,060 Ale kdybysme byli součástí týmu, který potvrdil teorii strun,... 143 00:06:28,130 --> 00:06:31,360 ...měli bysme pití zdarma v jakémkoli baru v univerzitních městech,... 144 00:06:31,430 --> 00:06:36,360 ...ve kterých mají univerzitu s pořádným vědeckým programem. 145 00:06:36,430 --> 00:06:37,760 Howarde, tohle je velká věda. 146 00:06:37,830 --> 00:06:39,800 Mohl bys být inženýr, který sestrojí vybavení,... 147 00:06:39,860 --> 00:06:41,660 ...které nás dostane na titulní stránky časopisů. 148 00:06:41,730 --> 00:06:43,860 Taky bych mohl být inženýr,... 149 00:06:43,930 --> 00:06:46,930 ...který sestrojí kuši, která zabije Sheldona. 150 00:06:50,260 --> 00:06:53,700 I tak by to s nějakým časopisem mohlo vyjít. 151 00:06:53,760 --> 00:06:57,030 Vy o tom vážně uvažujete? 152 00:06:57,100 --> 00:06:59,630 - Ano. - A jak chcete vydržet Sheldona? 153 00:06:59,700 --> 00:07:02,530 Víš, já jsem hinduista. 154 00:07:02,600 --> 00:07:05,260 Moje náboženství nás učí, že pokud trpíme v tomhle životě,... 155 00:07:05,330 --> 00:07:06,960 ...budeme v příštím odměněni. 156 00:07:07,030 --> 00:07:09,200 Tři měsíce na severním pólu s Sheldonem... 157 00:07:09,260 --> 00:07:13,030 ...a příště se narodím jako pohledný miliardář s křídly. 158 00:07:18,860 --> 00:07:23,260 Nuže, pánové, dospěli jste k nějakému závěru? 159 00:07:23,330 --> 00:07:24,800 Já do toho jdu. 160 00:07:24,860 --> 00:07:26,430 Já taky. 161 00:07:28,500 --> 00:07:30,400 Zatraceně. Přátelský nátlak. Dobře. 162 00:07:30,460 --> 00:07:32,160 Vynikající. 163 00:07:32,230 --> 00:07:33,330 Jen pro tvou informaci,... 164 00:07:33,400 --> 00:07:36,030 ...jelikož jsem velitel této expedice,... 165 00:07:36,100 --> 00:07:38,060 ...měl jsi podle protokolu říct: "Dobře, pane." 166 00:07:38,130 --> 00:07:39,930 Ale neměj obavy,... 167 00:07:40,000 --> 00:07:41,100 ...projdete instruktáží. 168 00:07:50,200 --> 00:07:51,730 Penny. 169 00:07:51,800 --> 00:07:53,830 Sheldone. 170 00:07:59,930 --> 00:08:01,660 Penny. 171 00:08:01,760 --> 00:08:03,760 Sheldone. 172 00:08:04,830 --> 00:08:05,760 Penny. 173 00:08:05,830 --> 00:08:06,760 Sheldone. 174 00:08:06,830 --> 00:08:07,760 Penny. 175 00:08:07,830 --> 00:08:08,760 Sheldone. 176 00:08:08,830 --> 00:08:09,760 Penny! 177 00:08:09,830 --> 00:08:10,760 Sheldone! 178 00:08:10,830 --> 00:08:11,760 Penny! 179 00:08:12,760 --> 00:08:14,200 Co chceš? 180 00:08:14,260 --> 00:08:17,000 Potřebuju získat přístup do mrazírny v Království tvarohových koláčů. 181 00:08:17,060 --> 00:08:19,760 Zlatíčko, už jsem ti říkala, že maso na hamburgery... 182 00:08:19,761 --> 00:08:22,460 ...je čerstvé a skladované při správné teplotě. 183 00:08:22,530 --> 00:08:28,130 Ne, jde o trénink na tříměsíční expedici na magnetickém severním pólu. 184 00:08:28,200 --> 00:08:29,300 Cože? 185 00:08:29,360 --> 00:08:31,400 Nechápu, jak tě tahle věta... 186 00:08:31,460 --> 00:08:33,500 ...mohla vůbec zmást,... 187 00:08:34,960 --> 00:08:38,000 ...ale pro upřesnění - jedu s Leonardem, Wolowitzem... 188 00:08:38,060 --> 00:08:39,860 ...a Koothrappalim za severní polární kruh. 189 00:08:39,930 --> 00:08:41,060 Vy jedete všichni? 190 00:08:41,130 --> 00:08:42,700 - Ano. - Na tři měsíce? 191 00:08:42,760 --> 00:08:43,400 Ano. 192 00:08:43,460 --> 00:08:44,860 Omluv mě. 193 00:08:47,900 --> 00:08:50,300 To znamená ano nebo ne ohledně té mrazírny? 194 00:08:50,360 --> 00:08:53,530 Ta ženská má schopnost udržet pozornost asi jako komár. 195 00:08:53,600 --> 00:08:55,330 - Čau, Leonarde. - Čau. 196 00:08:55,400 --> 00:08:57,400 Sheldon mi říkal, že jedete na severní pól. 197 00:08:57,460 --> 00:08:58,930 Jo, to je paráda, co? 198 00:08:59,000 --> 00:09:02,000 Jo. Jen jsem trochu překvapená, žes mi to neřekl. 199 00:09:02,060 --> 00:09:04,200 No, víš, je to všechno docela narychlo. 200 00:09:04,260 --> 00:09:06,900 Museli jsme na lékařskou prohlídku a koupit si termoprádlo... 201 00:09:06,960 --> 00:09:09,900 ...a zjistit si něco o... sněhu a takových věcech. 202 00:09:11,000 --> 00:09:12,930 Promiň, řekl bych ti to. 203 00:09:13,000 --> 00:09:14,930 Ale no tak, nemusíš se mi omlouvat. 204 00:09:15,000 --> 00:09:16,660 Není důvod, proč bys mi to musel říkat. 205 00:09:16,730 --> 00:09:18,400 Byla jsem jen, no... trochu překvapená. 206 00:09:18,460 --> 00:09:19,830 Ano, ano, ty jsi byl zaneprázdněný,... 207 00:09:19,900 --> 00:09:21,100 ...tys byla překvapená. To je všechno fascinující. 208 00:09:21,160 --> 00:09:22,900 A jak to vypadá s tou mrazírnou? 209 00:09:23,830 --> 00:09:25,200 On to myslí vážně? 210 00:09:25,260 --> 00:09:27,060 Vlastně by nám to pomohlo. 211 00:09:27,130 --> 00:09:29,830 Dobře, zjistím, co se dá dělat. 212 00:09:29,900 --> 00:09:33,360 Takže tři měsíce na severním pólu. 213 00:09:33,430 --> 00:09:34,960 Páni, to je... 214 00:09:35,030 --> 00:09:35,700 ...úžasné. 215 00:09:35,760 --> 00:09:36,830 Jo. 216 00:09:36,900 --> 00:09:39,130 Promiň, ale kdy proměníš svůj plán... 217 00:09:39,200 --> 00:09:42,000 ..."zjistím, co se dá dělat" ve skutečnost? 218 00:09:42,060 --> 00:09:44,730 Jen malé varování, Sheldone: 219 00:09:44,730 --> 00:09:47,530 Ta mrazírna se zamyká zvenčí. 220 00:09:53,100 --> 00:09:54,730 - Nezdála se ti rozrušená? - Ne. 221 00:09:55,531 --> 00:09:57,731 - Tobě se zdála rozrušená? - Ne. 222 00:09:57,800 --> 00:09:59,630 Hmm, dobře, takže jsem to odhadl správně. 223 00:10:01,860 --> 00:10:03,930 A ty jsi rozrušený? 224 00:10:04,000 --> 00:10:06,260 Trochu. 225 00:10:06,330 --> 00:10:10,430 Dva ze dvou. Skóruju. 226 00:10:10,500 --> 00:10:12,960 No, já vím, že není moje holka nebo tak něco,... 227 00:10:13,030 --> 00:10:15,000 ...ale nemyslíš, že se bude cítit trochu špatně,... 228 00:10:15,060 --> 00:10:17,100 ...když mám odjet na celé léto? 229 00:10:17,160 --> 00:10:20,100 To vypadá na otázku navíc. 230 00:10:20,160 --> 00:10:21,760 Raději už to nechám být, dokud mám náskok,... 231 00:10:21,761 --> 00:10:22,761 ...ale bylo to opravdu skvělé. 232 00:10:33,660 --> 00:10:38,060 Dobře. Smyslem tohoto výcviku je aklimatizovat se... 233 00:10:38,130 --> 00:10:40,330 ...na používání nástrojů při extrémních teplotách,... 234 00:10:40,400 --> 00:10:42,330 ...jakým budeme čelit za polárním kruhem. 235 00:10:42,400 --> 00:10:43,930 A kde jsou tvoje nástroje? 236 00:10:44,000 --> 00:10:46,600 Přímo tady. 237 00:10:46,660 --> 00:10:50,030 Dobře, týme, otevřete svoje cvičné soupravy. 238 00:10:50,100 --> 00:10:51,860 Jelikož mi univerzita nedovolila... 239 00:10:51,930 --> 00:10:53,500 ...vzít si do Království tvarohových koláčů... 240 00:10:53,560 --> 00:10:55,060 ...skutečné vybavení, které budeme používat,... 241 00:10:55,130 --> 00:10:58,200 ...protože jsem zjevně "směšný",... 242 00:10:58,260 --> 00:11:00,060 ...opatřil jsem náhražky,... 243 00:11:00,130 --> 00:11:01,960 ...které prověří vaši motorickou zručnost. 244 00:11:02,030 --> 00:11:04,300 Leonarde, ty budeš řešit sérii... 245 00:11:04,360 --> 00:11:06,300 ...komplexních matematických úloh... 246 00:11:06,360 --> 00:11:07,800 ...na klasických hodinkách Casio s kalkulátorem,... 247 00:11:07,860 --> 00:11:10,130 ...model 1175, které jsem dostal,... 248 00:11:10,200 --> 00:11:13,660 ...když jsem ve třetí třídě vyhrál medaili Earth Science. 249 00:11:14,530 --> 00:11:17,300 Chovej se k nim s úctou. 250 00:11:17,360 --> 00:11:19,730 Raji, ty nakreslíš... 251 00:11:19,800 --> 00:11:21,460 ...licousy a Van Dyka... 252 00:11:21,530 --> 00:11:24,360 ...na 15 cm vysokou figurku elfa Legolase. 253 00:11:24,430 --> 00:11:25,730 A pamatuj, že... 254 00:11:25,800 --> 00:11:28,700 ...Van Dyke je bradka bez kníru. 255 00:11:29,560 --> 00:11:32,130 Wolowitzi, ty provedeš... 256 00:11:32,200 --> 00:11:34,530 ...sérii jemných chirurgických úkonů... 257 00:11:34,600 --> 00:11:37,260 ...v klasické dětské hře Operace. 258 00:11:40,860 --> 00:11:43,730 Pro začátek... 259 00:11:43,800 --> 00:11:47,660 ...odstraníš brňavku za dvě stě dolarů. 260 00:11:47,730 --> 00:11:51,100 Kvůli tomuhle jsem šel na MIT. 261 00:11:51,160 --> 00:11:52,430 Začněte! 262 00:11:57,530 --> 00:12:00,460 Myslím, že jsem spolknul trochu barvy! 263 00:12:00,530 --> 00:12:03,100 Já s těmi rukavicemi nemůžu mačkat tlačítka. 264 00:12:04,830 --> 00:12:07,560 Do prdele! 265 00:12:07,630 --> 00:12:09,160 S těžkostmi musíme počítat. 266 00:12:09,230 --> 00:12:10,360 Pokračujte. 267 00:12:10,430 --> 00:12:13,860 A sakra, nejspíš na mě bude podána žaloba. 268 00:12:13,930 --> 00:12:15,900 Tohle prostě nezvládnu. 269 00:12:15,960 --> 00:12:17,030 Já taky ne. 270 00:12:17,100 --> 00:12:18,700 Pánové, použijte svou představivost. 271 00:12:18,760 --> 00:12:19,860 Inovujte. 272 00:12:19,930 --> 00:12:22,500 Nechal snad Han Solo Luka Skywalkera... 273 00:12:22,560 --> 00:12:24,400 ...umrznout na ledové planetě Hoth? 274 00:12:24,460 --> 00:12:25,700 Ne. 275 00:12:25,760 --> 00:12:27,600 Rozříznul tauntauna... 276 00:12:27,660 --> 00:12:29,900 ...a použil vnitřní teplo jeho těla, aby ho zahřál. 277 00:12:29,960 --> 00:12:31,430 Slyšeli jste ho. 278 00:12:31,500 --> 00:12:33,060 Podržte ho na zemi a já ho rozříznu. 279 00:12:33,130 --> 00:12:36,660 Počkej, já vím, že nevlastním "nástroje velitele",... 280 00:12:36,730 --> 00:12:38,800 ...ale nechápu, proč bysme si nemohli připravit vybavení... 281 00:12:38,860 --> 00:12:40,700 ...uvnitř naší boudy a pak ho vzít ven. 282 00:12:43,260 --> 00:12:44,930 To mě nenapadlo. 283 00:12:46,160 --> 00:12:48,100 Myslím, že tady jsme skončili. 284 00:12:53,680 --> 00:12:57,250 Prosím, vypijte/snězte to. 285 00:12:57,310 --> 00:12:58,750 Co to je? 286 00:12:58,810 --> 00:13:01,010 Horká čokoláda s kusem másla. 287 00:13:02,580 --> 00:13:04,080 Dobře, ale proč? 288 00:13:04,150 --> 00:13:06,550 Protože v mrazivých teplotách Arktidy... 289 00:13:06,590 --> 00:13:08,750 ...musíme přijmout alespoň 5 000 kalorií denně,... 290 00:13:08,810 --> 00:13:10,350 ...jen abychom si udrželi svou tělesnou váhu. 291 00:13:10,410 --> 00:13:12,010 Sheldone, vždyť víš, že já máslo jíst nemůžu. 292 00:13:12,080 --> 00:13:13,180 Mám alergii na laktózu. 293 00:13:13,250 --> 00:13:14,550 To, co leží před tebou,... 294 00:13:14,610 --> 00:13:16,650 ...je kus "Nemůžu uvěřit, že to není máslo". 295 00:13:17,050 --> 00:13:19,910 Ale mami, všichni ostatní jedou na severní pól! 296 00:13:19,980 --> 00:13:22,250 Mě nezajímá, co dělají všichni ostatní. 297 00:13:22,310 --> 00:13:23,810 Kdyby všichni ostatní skočili do Bengálské zátoky... 298 00:13:23,880 --> 00:13:25,750 ...a snažili se doplavat na Srí Lanku,... 299 00:13:25,810 --> 00:13:27,150 ...skočil bys za nimi? 300 00:13:27,210 --> 00:13:30,310 Kdybys stála za mnou a pořád do mě rýpala, možná, že skočil. 301 00:13:30,380 --> 00:13:32,180 Nehádej se se svou matkou. 302 00:13:32,250 --> 00:13:33,780 Tenhle výlet je až příliš nebezpečný, Rajeshi. 303 00:13:33,850 --> 00:13:35,250 Ne, není. 304 00:13:35,310 --> 00:13:37,380 Howarde, řekni jim to. 305 00:13:37,450 --> 00:13:41,110 Doktore a paní Koothrappaliovi, namaste. 306 00:13:42,310 --> 00:13:43,550 Chápu vaše obavy,... 307 00:13:43,610 --> 00:13:45,180 ...ale pokud vám to pomůže se cítit lépe,... 308 00:13:45,250 --> 00:13:46,610 ...moje matka souhlasí s tím, že pojedu,... 309 00:13:46,680 --> 00:13:48,680 ...a to je žena, která nechala zábradlí... 310 00:13:48,750 --> 00:13:51,850 ...na mé posteli do mých 17 let. 311 00:13:51,910 --> 00:13:53,210 Takže jí nevadí,... 312 00:13:53,280 --> 00:13:55,750 ...pokud bude její syn sežrán mrožem? 313 00:13:55,810 --> 00:13:57,580 To je velmi nepravděpodobné, paní Koothrappaliová. 314 00:13:57,680 --> 00:13:58,910 Pokud Raj zemře,... 315 00:13:58,980 --> 00:14:01,880 ...bude to buď na následky omrznutí, sněti, prudkého úpalu,... 316 00:14:01,950 --> 00:14:05,880 ...nebo ho roztrhá na kousky sedmisetkilový polární medvěd. 317 00:14:05,950 --> 00:14:07,550 Mami, dávám tě na hlasitý odposlech... 318 00:14:07,610 --> 00:14:09,250 ...s rodiči Raje. 319 00:14:09,310 --> 00:14:10,750 Můžeš jim říct, že souhlasíš... 320 00:14:10,810 --> 00:14:12,980 ...s mou cestou do Arktidy? 321 00:14:13,050 --> 00:14:14,210 Arktida?! 322 00:14:14,280 --> 00:14:18,080 Myslela jsem, že jsi říkal Arkansas! 323 00:14:18,150 --> 00:14:19,750 To jsem neříkal. 324 00:14:19,810 --> 00:14:21,150 Ty mě nikdy neposloucháš! 325 00:14:21,210 --> 00:14:23,250 On mi nic neříká! 326 00:14:23,310 --> 00:14:27,450 Žije tajný život, protože se stydí. 327 00:14:27,510 --> 00:14:29,850 Čau, Leonarde, můžu s tebou na chvilku mluvit? 328 00:14:29,910 --> 00:14:31,710 Jasně, ale pojďme někam,... 329 00:14:31,780 --> 00:14:34,680 ...kde se méně křičí a obviňuje. 330 00:14:34,750 --> 00:14:36,510 Co se děje? 331 00:14:36,580 --> 00:14:39,010 No, mám pro tebe malý dárek na cestu. 332 00:14:39,080 --> 00:14:40,850 Á, deka. 333 00:14:40,910 --> 00:14:42,380 Ne, ne, ne, ne, není to jen deka. 334 00:14:42,450 --> 00:14:46,310 Vidíš? Má rukávy. 335 00:14:48,000 --> 00:14:50,910 Jo! 336 00:14:52,280 --> 00:14:54,450 Takže, můžeš, víš, být zabalený... 337 00:14:54,510 --> 00:14:55,810 ...při dělání tvých vědeckých věcí. 338 00:14:55,880 --> 00:14:59,750 No ne, paráda. 339 00:14:59,810 --> 00:15:02,180 Ach, budeš mi chybět. 340 00:15:10,050 --> 00:15:11,910 - Zatím čau. - Čau. 341 00:15:16,350 --> 00:15:18,150 Řekla jsem vám, že ne. 342 00:15:18,210 --> 00:15:19,610 Proč mi nevěříte? 343 00:15:19,680 --> 00:15:22,510 Protože mi to nedává smysl! 344 00:15:22,580 --> 00:15:25,580 Jak by mohl v celé Indii... 345 00:15:25,650 --> 00:15:28,150 ...nebýt ani jeden Outback Steakhouse?! 346 00:15:36,250 --> 00:15:38,450 Sheldone, Sheldone? 347 00:15:38,510 --> 00:15:40,850 Chtěl bych sušenku, babčo. 348 00:15:43,480 --> 00:15:44,580 Sheldone, to jsem já. 349 00:15:44,650 --> 00:15:47,150 Ale babča právě udělala sušenky. 350 00:15:47,210 --> 00:15:51,180 Poslouchej, nevím, jestli můžu jet na tu expedici. 351 00:15:52,250 --> 00:15:53,680 Cože? 352 00:15:53,750 --> 00:15:55,480 Myslím, že nemůžu jet na severní pól. 353 00:15:55,550 --> 00:15:57,310 Dobrá, Leonarde,... 354 00:15:57,380 --> 00:16:00,350 ...vím, že se bojíš, že mě zklameš,... 355 00:16:00,410 --> 00:16:02,980 ...ale snad tě uklidní vědomí,... 356 00:16:03,050 --> 00:16:06,480 ...že má očekávání ohledně tvé osoby jsou velmi nízká. 357 00:16:07,950 --> 00:16:09,510 Jo, to je velmi uklidňující. 358 00:16:09,580 --> 00:16:11,410 Uklidňování je součástí vůdcovství. 359 00:16:11,480 --> 00:16:14,610 Není to součást, která by mi připadala důležitá, ale takové už je mé břímě. 360 00:16:14,680 --> 00:16:15,780 Úžasné, jde jen o to,... 361 00:16:15,850 --> 00:16:18,480 ...že si myslím, že Penny nechce, abych jel. 362 00:16:18,550 --> 00:16:22,780 Za předpokladu, že by to byl oprávněný důvod, proč nejet, což není,... 363 00:16:22,850 --> 00:16:24,480 ...jak jsi na to přišel? 364 00:16:24,550 --> 00:16:26,010 Řekla ti to snad? 365 00:16:26,080 --> 00:16:28,180 Ne tak úplně. 366 00:16:28,250 --> 00:16:31,210 Ale řekla, že jí budu chybět, a dala mi tohle. 367 00:16:33,610 --> 00:16:35,580 Co to je? 368 00:16:35,650 --> 00:16:36,980 Je to deka s rukávy. 369 00:16:37,050 --> 00:16:40,110 Ó, to je chytré. 370 00:16:42,150 --> 00:16:43,810 Počkej, takže pokud tomu rozumím správně. 371 00:16:43,880 --> 00:16:46,910 To, že jí budeš chybět, je emocionální stav,... 372 00:16:46,980 --> 00:16:48,150 ...který považuješ za žádoucí? 373 00:16:48,210 --> 00:16:50,480 - Ano, samozřejmě. - Dobrá. 374 00:16:50,550 --> 00:16:54,380 Takže pokud to, že jí budeš chybět, závisí na tvém odjezdu,... 375 00:16:54,450 --> 00:16:57,980 ...pak ti logika přikazuje, že musíš odjet. 376 00:16:58,050 --> 00:17:02,310 Jo, dobře, ale budu pryč tři měsíce. 377 00:17:02,380 --> 00:17:05,410 Co když jí nebudu chybět tak dlouho a pozná někoho jiného? 378 00:17:05,480 --> 00:17:09,450 Její schopnost udržet pozornost je opravdu nízká. 379 00:17:09,510 --> 00:17:10,710 Takže nemůžu jet. 380 00:17:10,780 --> 00:17:12,980 Leonarde, možná máš pravdu. 381 00:17:13,050 --> 00:17:14,850 Vypadá to, že tě Penny tajně chce... 382 00:17:14,910 --> 00:17:18,050 ...ve svém životě velmi intimním a tělesným způsobem. 383 00:17:18,110 --> 00:17:20,210 Opravdu si to myslíš? 384 00:17:20,280 --> 00:17:21,980 Jistě, že ne. 385 00:17:24,510 --> 00:17:26,510 Dokonce i když nejsem odpočinutý, jsem stále schopný... 386 00:17:26,580 --> 00:17:29,780 ...zvládnout další ze svých klasických šprýmů. 387 00:17:29,850 --> 00:17:33,180 Bazinga! 388 00:17:40,480 --> 00:17:41,510 Á, Leonarde, kolik je hodin? 389 00:17:42,380 --> 00:17:43,850 Je sedm ráno. Omlouvám se, je brzy,... 390 00:17:43,900 --> 00:17:45,510 ...ale za chvíli odjíždíme a já s tebou potřebuju mluvit. 391 00:17:46,580 --> 00:17:47,380 Dobře. 392 00:17:48,150 --> 00:17:50,750 Co jsi myslela tím, když jsi řekla, že ti budu chybět? 393 00:17:51,810 --> 00:17:53,910 No, já nevím. 394 00:17:54,280 --> 00:17:57,480 Budeš pryč a já si toho všimnu. 395 00:17:59,450 --> 00:18:01,400 Dobře, no, a co tohle? 396 00:18:01,610 --> 00:18:02,850 Co tohle znamená? 397 00:18:03,910 --> 00:18:06,010 Víno, kreditní karta a sledování televize pozdě večer... 398 00:18:06,080 --> 00:18:08,480 ...je špatná kombinace. 399 00:18:10,510 --> 00:18:11,180 Dobrá, fajn. 400 00:18:11,250 --> 00:18:13,150 A co to hodně dlouhé obejmutí? 401 00:18:13,610 --> 00:18:14,310 Co to znamenalo? 402 00:18:15,580 --> 00:18:16,810 To nebylo dlouhé obejmutí. 403 00:18:17,880 --> 00:18:20,110 Bylo to nejméně na pět přeříkání Mississippi. 404 00:18:21,980 --> 00:18:26,450 Normální obejmutí trvá dvě Mississippi. Nanejvýš. 405 00:18:27,710 --> 00:18:29,400 Leonarde, nevím, co ti mám říct. 406 00:18:29,550 --> 00:18:30,880 Bylo to prostě jen obejmutí. 407 00:18:31,950 --> 00:18:33,050 Jsem rád, že jsme si to vyjasnili. 408 00:18:33,110 --> 00:18:34,610 Jo. 409 00:18:34,680 --> 00:18:35,480 Tak se uvidíme. 410 00:18:35,550 --> 00:18:37,710 Jasně. Přeju ti bezpečný výlet. 411 00:18:37,780 --> 00:18:38,750 Díky. 412 00:18:39,809 --> 00:18:40,809 Čau. 413 00:18:41,110 --> 00:18:42,280 Jo, čau. 414 00:18:46,451 --> 00:18:49,451 Znamená to, že nechci, abys odjel. 415 00:18:57,950 --> 00:18:59,250 Sakra. 416 00:18:59,310 --> 00:19:00,380 Co? 417 00:19:00,450 --> 00:19:01,510 Došel nám led. 418 00:19:03,580 --> 00:19:05,780 Dobrá, pánové, začneme počáteční skládání... 419 00:19:05,850 --> 00:19:07,450 ...a rozmísťování testovacího vybavení... 420 00:19:07,510 --> 00:19:10,010 ...zítra v 0700,... 421 00:19:10,080 --> 00:19:12,580 ...ale do té doby jste všichni mimo službu. 422 00:19:12,650 --> 00:19:13,910 Doporučuji vám... 423 00:19:13,980 --> 00:19:15,710 ...dělat co nejméně pitomostí, jelikož... 424 00:19:15,780 --> 00:19:19,050 ...lékařská pomoc je odsud vzdálená 18 hodin cesty na saních tažených psy. 425 00:19:19,110 --> 00:19:21,010 Na čem to pracuješ? 426 00:19:21,080 --> 00:19:23,080 Na kuši. 427 00:19:25,080 --> 00:19:27,350 Hej, kluci, mohl bych jenom něco říct? 428 00:19:27,410 --> 00:19:28,880 Co kdybysme se na chvíli zamysleli nad tím,... 429 00:19:28,950 --> 00:19:30,350 ...kde právě jsme? 430 00:19:30,410 --> 00:19:31,710 Tohle je doslova... 431 00:19:31,780 --> 00:19:33,550 ...vrchol světa. 432 00:19:33,610 --> 00:19:36,080 Pouze hrstka lidí v celé historii lidstva... 433 00:19:36,150 --> 00:19:38,210 ...uvidí to, co uvidíme my. 434 00:19:38,280 --> 00:19:40,150 Má pravdu. 435 00:19:40,210 --> 00:19:41,410 Jo, páni. 436 00:19:41,480 --> 00:19:44,080 Je to mimořádné. 437 00:19:44,150 --> 00:19:46,680 Takže, kdo je pro film? 438 00:19:47,650 --> 00:19:49,080 Dobrý nápad, co myslíte? 439 00:19:49,150 --> 00:19:52,580 "Ice Station Zebra" nebo "Věc" Johna Carpentera? 440 00:19:52,650 --> 00:19:53,780 A co takhle oba dva? 441 00:19:53,850 --> 00:19:55,550 Večeře je hotová! 442 00:19:55,610 --> 00:19:57,280 Copak máme? 443 00:19:57,350 --> 00:19:59,850 Instantní thajské jídlo. 444 00:19:59,910 --> 00:20:01,680 Vzal jsi dehydrovanou sójovou omáčku... 445 00:20:01,750 --> 00:20:03,250 ...s nízkým obsahem sodíku? - Ano. 446 00:20:03,310 --> 00:20:04,980 - Lyofilizovanou pálivou hořčici? - Ano. 447 00:20:05,050 --> 00:20:06,780 Za čerstva zmraženou hnědou rýži, ne bílou? 448 00:20:06,850 --> 00:20:10,710 No, hmm, promiň. 449 00:20:10,780 --> 00:20:12,110 Bez obav. 450 00:20:12,180 --> 00:20:14,580 Schoval jsem ji. 451 00:20:15,450 --> 00:20:17,780 Bazinga! 452 00:20:21,380 --> 00:20:23,710 Sedíš na mém místě. 453 00:20:31,750 --> 00:20:33,980 Není čas na kuši. 454 00:20:34,050 --> 00:20:36,050 Najdi mi rampouch. 455 00:20:39,351 --> 00:20:42,051 Tři měsíce. Tohle bude paráda. 456 00:20:42,252 --> 00:20:43,652 www.big-bang-theory.cz........