1
00:00:03,400 --> 00:00:05,130
No teda.

2
00:00:06,132 --> 00:00:07,132
Co je?

3
00:00:08,133 --> 00:00:10,133
Nemůžu odpovědět,
aniž bych porušil pravidlo,...

4
00:00:10,144 --> 00:00:11,134
...že nebudu kritizovat
tvou práci.

5
00:00:13,100 --> 00:00:14,860
Tak co pak bylo to "No teda"?

6
00:00:14,930 --> 00:00:18,160
Ukázka mého sebeovládání.

7
00:00:18,230 --> 00:00:20,760
Z vědeckého hlediska
je to v pořádku.

8
00:00:20,830 --> 00:00:23,200
Možná, že slovem
"věda" myslíš...

9
00:00:23,260 --> 00:00:25,530
...něco jiného než já.

10
00:00:31,930 --> 00:00:33,600
Dobře, tak co?

11
00:00:33,660 --> 00:00:36,360
No, vlastně jsi to měl
původně dobře.

12
00:00:37,360 --> 00:00:38,800
Zase jsi naletěl na jeden...

13
00:00:38,860 --> 00:00:42,160
...z mých klasických šprýmů.

14
00:00:42,230 --> 00:00:43,300
Bazinga!

15
00:00:48,930 --> 00:00:51,060
Hmm, tohle je zvláštní e-mail.

16
00:00:51,130 --> 00:00:53,430
Rektor chce, abych se s ním...

17
00:00:53,500 --> 00:00:55,560
...zítra v 8 hodin ráno
setkal v jeho kanceláři.

18
00:00:55,630 --> 00:00:56,560
- Proč?
- To nepíše.

19
00:00:56,630 --> 00:00:58,400
Musí to být naléhavé.

20
00:00:58,460 --> 00:01:01,100
Všichni na univerzitě vědí,
že v 8:00 snídám...

21
00:01:01,160 --> 00:01:03,660
...a v 8:20 chodím na záchod.

22
00:01:03,730 --> 00:01:07,860
Ano, jak jsme mohli
žít před Twitterem?

23
00:01:09,530 --> 00:01:11,330
Řekl bych, že zítra ráno
přijdeš na to, o co jde.

24
00:01:11,400 --> 00:01:14,160
To je až za 14 hodin.

25
00:01:14,230 --> 00:01:15,560
Dalších 840 minut...

26
00:01:15,630 --> 00:01:18,000
...budu prakticky jednou
z Heisenbergových částic.

27
00:01:18,060 --> 00:01:20,500
Vím, kde jsem, nebo vím,
jak rychle se pohybuji,...

28
00:01:20,560 --> 00:01:21,660
...ale nemůžu vědět obojí.

29
00:01:21,730 --> 00:01:23,400
Jak se mám vyrovnat...

30
00:01:23,460 --> 00:01:26,430
...s touhle velkou otravnou věcí,
která se mi vznáší nad hlavou?

31
00:01:26,500 --> 00:01:29,330
Ten pocit znám.

32
00:01:46,300 --> 00:01:49,200
Překlad: Strix, Dasik, dArt
www.big-bang-theory.cz

33
00:01:49,260 --> 00:01:52,130
Sponzor překladatelů:
www.geekshop.cz

34
00:01:52,560 --> 00:01:53,430
Leonarde?

35
00:01:54,299 --> 00:01:55,099
Leonarde?

36
00:01:55,800 --> 00:01:57,200
Leonarde?

37
00:01:58,360 --> 00:02:00,030
Sheldone, jsou dvě ráno.

38
00:02:00,100 --> 00:02:03,600
Proč mi pořád všichni
říkají, kolik je hodin?

39
00:02:03,660 --> 00:02:04,700
Všichni?

40
00:02:04,760 --> 00:02:05,900
Ty, rektor,...

41
00:02:05,960 --> 00:02:07,430
...jeho žena,...

42
00:02:07,500 --> 00:02:09,560
...jejich mrzutá náctiletá dcera.

43
00:02:09,630 --> 00:02:12,430
Celá ta rodina je fascinována
tím, kolik je hodin...

44
00:02:12,500 --> 00:02:15,030
...a jestli to lidé vědí.

45
00:02:15,100 --> 00:02:16,700
Ty jsi šel do domu
rektora Seiberta...

46
00:02:16,760 --> 00:02:18,300
...uprostřed noci?

47
00:02:18,360 --> 00:02:20,130
Neodpověděl mi na e-mail...

48
00:02:20,200 --> 00:02:21,360
...a jeho telefonní číslo
není v seznamu.

49
00:02:21,430 --> 00:02:24,000
Tak mi řekni, jaká
jiná možnost mi zbývala.

50
00:02:24,060 --> 00:02:26,400
Mohl jsi počkat do rána.

51
00:02:26,460 --> 00:02:28,060
Já vím, zapomínám,
s kým mluvím.

52
00:02:30,000 --> 00:02:32,700
Vzpomínáš na tu žádost
o grant, kterou jsem předložil...

53
00:02:32,760 --> 00:02:34,400
...Národní nadaci pro vědu (NSF),...

54
00:02:34,460 --> 00:02:35,530
...na odhalení pomalých monopólů...

55
00:02:35,600 --> 00:02:37,330
...na severním magnetickém pólu?

56
00:02:37,560 --> 00:02:40,000
Stěží uplyne den, abych
na to nepomyslel.

57
00:02:41,260 --> 00:02:42,900
Jak milé.

58
00:02:42,960 --> 00:02:45,200
Nuže, na poslední
chvíli se v nadaci...

59
00:02:45,260 --> 00:02:48,900
...objevilo místo pro expedici
za polární kruh.

60
00:02:48,960 --> 00:02:51,600
Počkej chvíli.

61
00:02:53,030 --> 00:02:55,260
On ti nabídl, že tě
pošle na severní pól?

62
00:02:55,330 --> 00:02:56,430
Ano.

63
00:02:56,500 --> 00:02:58,560
Vlastně byl úplně nadšený.

64
00:02:58,630 --> 00:02:59,860
Řekl: "Upřímně, kdybych
vás tam mohl...

65
00:02:59,930 --> 00:03:02,530
...poslat ještě dnes večer,
udělal bych to."

66
00:03:03,600 --> 00:03:05,830
Dobře, a ty chceš jet?

67
00:03:05,900 --> 00:03:07,900
Samozřejmě, že ne.

68
00:03:07,960 --> 00:03:09,330
Jsem teoretický fyzik.

69
00:03:09,400 --> 00:03:12,630
Tuhle práci jsem si vybral z velké
části proto, že kvůli ní nemusím ven,...

70
00:03:12,700 --> 00:03:14,300
...ale pokud tam objevím...

71
00:03:14,360 --> 00:03:17,560
...pomalé magnetické monopóly,...

72
00:03:17,630 --> 00:03:20,330
...stanu se vědcem,
který potvrdí teorii strun.

73
00:03:20,400 --> 00:03:22,400
Lidé o mně budou psát knihy.

74
00:03:22,460 --> 00:03:24,860
Třeťáci budou vytvářet
těstovinová diorámata...

75
00:03:24,930 --> 00:03:27,860
...znázorňující scény
z mého života.

76
00:03:27,930 --> 00:03:32,530
Jistě, třeba obraz, jak se tě
snažím umlátit k smrti.

77
00:03:32,600 --> 00:03:34,200
Sarkasmus?

78
00:03:34,260 --> 00:03:35,900
Možná.

79
00:03:37,900 --> 00:03:40,100
Jsem opravdu na vážkách.

80
00:03:40,160 --> 00:03:44,030
Dokážeš si představit mě,
Sheldona Coopera, na severním pólu?

81
00:03:44,100 --> 00:03:46,130
Bez problému,
dělám to právě teď.

82
00:03:46,200 --> 00:03:49,360
Zima mi nedělá dobře,
Leonarde.

83
00:03:49,430 --> 00:03:51,500
Kolikrát už jsme museli
odejít z kina,...

84
00:03:51,560 --> 00:03:52,660
...protože mě rozbolela hlava...

85
00:03:52,730 --> 00:03:54,360
...z toho, že jsem vypil
Icee příliš rychle?

86
00:03:54,430 --> 00:03:56,460
Nemůžu jet.

87
00:03:56,560 --> 00:03:57,660
Dobře, tak nejezdi.

88
00:03:57,730 --> 00:04:00,130
Jak to můžeš říct?

89
00:04:00,200 --> 00:04:02,260
Naskytne se mi životní
vědecká příležitost...

90
00:04:02,330 --> 00:04:04,600
...a můj nejlepší přítel
řekne "Tak nejezdi".

91
00:04:04,660 --> 00:04:05,830
Dobře, tak jeď.

92
00:04:05,900 --> 00:04:09,200
Poslouchej se.

93
00:04:09,260 --> 00:04:11,560
Jak bych tam mohl jet?

94
00:04:11,630 --> 00:04:14,030
Sheldone, co mám říct, aby...

95
00:04:14,100 --> 00:04:16,660
...tahle konverzace skončila
a já mohl jít zase spát?

96
00:04:16,730 --> 00:04:22,730
Divné, rektor Seibert
mi položil úplně stejnou otázku.

97
00:04:22,800 --> 00:04:24,730
A jak jste to vyřešili?

98
00:04:24,800 --> 00:04:26,600
Nijak. Jeho manželka
na mě poslala psy...

99
00:04:26,660 --> 00:04:29,430
...a nechala tak tuhle otázku
nezodpovězenou.

100
00:04:30,830 --> 00:04:33,560
Jen si to představte.
Jestli řekne ano,...

101
00:04:33,630 --> 00:04:38,000
...budeme celé léto bez Sheldona.

102
00:04:38,060 --> 00:04:40,560
Mohli bysme si hrát venku.

103
00:04:41,000 --> 00:04:42,800
Mohli bysme sedět
na levé straně gauče.

104
00:04:44,400 --> 00:04:47,230
Mohl bych používat
koupelnu i v 8:20.

105
00:04:51,000 --> 00:04:53,860
Máme malé sny, co?

106
00:04:55,730 --> 00:04:59,360
Dobré zprávy, pánové.
Předběžně jsem přijal...

107
00:04:59,430 --> 00:05:00,930
Jo!

108
00:05:05,260 --> 00:05:08,460
...pozvání zúčastnit se
té arktické expedice.

109
00:05:08,530 --> 00:05:11,000
- Bez tebe to tady nebude stejné.
- Bůh tě provázej.

110
00:05:11,060 --> 00:05:12,100
Děkuji,...

111
00:05:12,160 --> 00:05:15,160
...ale vaše sentimentalita
je dost možná předčasná.

112
00:05:15,230 --> 00:05:17,760
Hmm, nelíbí se mi,
kam to směřuje.

113
00:05:17,830 --> 00:05:20,630
Rád bych vám nabídl,...

114
00:05:20,700 --> 00:05:22,300
...abyste mě doprovázeli.

115
00:05:23,230 --> 00:05:25,660
Na severní pól?

116
00:05:25,730 --> 00:05:26,960
Ano.

117
00:05:27,030 --> 00:05:28,960
Je to proto, abysme
nesahali na tvé věci,...

118
00:05:29,030 --> 00:05:30,300
...když budeš pryč?

119
00:05:32,460 --> 00:05:34,000
Připouštím, že i kvůli tomu.

120
00:05:34,060 --> 00:05:35,130
Ale pravdou je, že...

121
00:05:35,200 --> 00:05:36,800
...budu potřebovat podpůrný tým.

122
00:05:36,860 --> 00:05:38,060
A vy tři...

123
00:05:38,130 --> 00:05:39,130
...jste má první volba.

124
00:05:39,200 --> 00:05:40,460
Opravdu?

125
00:05:40,530 --> 00:05:42,400
No, jsou jiní, kteří by mohli
být lépe kvalifikovaní,...

126
00:05:42,460 --> 00:05:44,660
...ale myšlenka, že bych si s nimi musel
promluvit, mi způsobuje bolesti břicha.

127
00:05:44,730 --> 00:05:48,400
Vím, že po vás chci
obrovský závazek,...

128
00:05:48,460 --> 00:05:51,200
...takže vám dávám
chvíli na rozmyšlenou.

129
00:05:53,430 --> 00:05:55,300
Nepojedeme s ním
na severní pól,...

130
00:05:55,360 --> 00:05:56,500
...že ne?

131
00:05:56,560 --> 00:05:59,660
Ještě pořád jsem na doslech.

132
00:05:59,730 --> 00:06:02,260
Možná raději počkáte,
až zavřu dveře.

133
00:06:03,860 --> 00:06:05,030
Nepojedeme s ním
na severní pól,...

134
00:06:05,100 --> 00:06:07,030
...že ne?

135
00:06:07,100 --> 00:06:08,700
Počkej. Promluvme si o tom.

136
00:06:08,760 --> 00:06:10,230
Jde o expedici Národní nadace pro vědu.

137
00:06:10,300 --> 00:06:13,260
Nevím, jak bysme
to mohli odmítnout.

138
00:06:13,330 --> 00:06:17,360
Jednoduše. Místo, abysme řekli
"Ne, nechceme jet na expedici NSF",...

139
00:06:17,430 --> 00:06:19,200
...řekneme "Ne, nechceme
strávit tři měsíce...

140
00:06:19,300 --> 00:06:21,360
...zavření v boudě za polárním kruhem...

141
00:06:21,430 --> 00:06:23,500
...s osinou v zadnici".

142
00:06:23,560 --> 00:06:28,060
Ale kdybysme byli součástí týmu,
který potvrdil teorii strun,...

143
00:06:28,130 --> 00:06:31,360
...měli bysme pití zdarma v jakémkoli
baru v univerzitních městech,...

144
00:06:31,430 --> 00:06:36,360
...ve kterých mají univerzitu
s pořádným vědeckým programem.

145
00:06:36,430 --> 00:06:37,760
Howarde, tohle je velká věda.

146
00:06:37,830 --> 00:06:39,800
Mohl bys být inženýr, který
sestrojí vybavení,...

147
00:06:39,860 --> 00:06:41,660
...které nás dostane na
titulní stránky časopisů.

148
00:06:41,730 --> 00:06:43,860
Taky bych mohl
být inženýr,...

149
00:06:43,930 --> 00:06:46,930
...který sestrojí kuši,
která zabije Sheldona.

150
00:06:50,260 --> 00:06:53,700
I tak by to s nějakým
časopisem mohlo vyjít.

151
00:06:53,760 --> 00:06:57,030
Vy o tom vážně uvažujete?

152
00:06:57,100 --> 00:06:59,630
- Ano.
- A jak chcete vydržet Sheldona?

153
00:06:59,700 --> 00:07:02,530
Víš, já jsem hinduista.

154
00:07:02,600 --> 00:07:05,260
Moje náboženství nás učí, že
pokud trpíme v tomhle životě,...

155
00:07:05,330 --> 00:07:06,960
...budeme v příštím odměněni.

156
00:07:07,030 --> 00:07:09,200
Tři měsíce na severním pólu
s Sheldonem...

157
00:07:09,260 --> 00:07:13,030
...a příště se narodím jako
pohledný miliardář s křídly.

158
00:07:18,860 --> 00:07:23,260
Nuže, pánové, dospěli
jste k nějakému závěru?

159
00:07:23,330 --> 00:07:24,800
Já do toho jdu.

160
00:07:24,860 --> 00:07:26,430
Já taky.

161
00:07:28,500 --> 00:07:30,400
Zatraceně. Přátelský nátlak. Dobře.

162
00:07:30,460 --> 00:07:32,160
Vynikající.

163
00:07:32,230 --> 00:07:33,330
Jen pro tvou informaci,...

164
00:07:33,400 --> 00:07:36,030
...jelikož jsem velitel
této expedice,...

165
00:07:36,100 --> 00:07:38,060
...měl jsi podle protokolu
říct: "Dobře, pane."

166
00:07:38,130 --> 00:07:39,930
Ale neměj obavy,...

167
00:07:40,000 --> 00:07:41,100
...projdete instruktáží.

168
00:07:50,200 --> 00:07:51,730
Penny.

169
00:07:51,800 --> 00:07:53,830
Sheldone.

170
00:07:59,930 --> 00:08:01,660
Penny.

171
00:08:01,760 --> 00:08:03,760
Sheldone.

172
00:08:04,830 --> 00:08:05,760
Penny.

173
00:08:05,830 --> 00:08:06,760
Sheldone.

174
00:08:06,830 --> 00:08:07,760
Penny.

175
00:08:07,830 --> 00:08:08,760
Sheldone.

176
00:08:08,830 --> 00:08:09,760
Penny!

177
00:08:09,830 --> 00:08:10,760
Sheldone!

178
00:08:10,830 --> 00:08:11,760
Penny!

179
00:08:12,760 --> 00:08:14,200
Co chceš?

180
00:08:14,260 --> 00:08:17,000
Potřebuju získat přístup do mrazírny
v Království tvarohových koláčů.

181
00:08:17,060 --> 00:08:19,760
Zlatíčko, už jsem ti říkala,
že maso na hamburgery...

182
00:08:19,761 --> 00:08:22,460
...je čerstvé a skladované
při správné teplotě.

183
00:08:22,530 --> 00:08:28,130
Ne, jde o trénink na tříměsíční expedici
na magnetickém severním pólu.

184
00:08:28,200 --> 00:08:29,300
Cože?

185
00:08:29,360 --> 00:08:31,400
Nechápu, jak tě tahle věta...

186
00:08:31,460 --> 00:08:33,500
...mohla vůbec zmást,...

187
00:08:34,960 --> 00:08:38,000
...ale pro upřesnění - jedu
s Leonardem, Wolowitzem...

188
00:08:38,060 --> 00:08:39,860
...a Koothrappalim
za severní polární kruh.

189
00:08:39,930 --> 00:08:41,060
Vy jedete všichni?

190
00:08:41,130 --> 00:08:42,700
- Ano.
- Na tři měsíce?

191
00:08:42,760 --> 00:08:43,400
Ano.

192
00:08:43,460 --> 00:08:44,860
Omluv mě.

193
00:08:47,900 --> 00:08:50,300
To znamená ano nebo ne
ohledně té mrazírny?

194
00:08:50,360 --> 00:08:53,530
Ta ženská má schopnost udržet
pozornost asi jako komár.

195
00:08:53,600 --> 00:08:55,330
- Čau, Leonarde.
- Čau.

196
00:08:55,400 --> 00:08:57,400
Sheldon mi říkal, že jedete
na severní pól.

197
00:08:57,460 --> 00:08:58,930
Jo, to je paráda, co?

198
00:08:59,000 --> 00:09:02,000
Jo. Jen jsem trochu
překvapená, žes mi to neřekl.

199
00:09:02,060 --> 00:09:04,200
No, víš, je to všechno
docela narychlo.

200
00:09:04,260 --> 00:09:06,900
Museli jsme na lékařskou prohlídku
a koupit si termoprádlo...

201
00:09:06,960 --> 00:09:09,900
...a zjistit si něco o...
sněhu a takových věcech.

202
00:09:11,000 --> 00:09:12,930
Promiň, řekl bych ti to.

203
00:09:13,000 --> 00:09:14,930
Ale no tak, nemusíš se
mi omlouvat.

204
00:09:15,000 --> 00:09:16,660
Není důvod, proč
bys mi to musel říkat.

205
00:09:16,730 --> 00:09:18,400
Byla jsem jen, no...
trochu překvapená.

206
00:09:18,460 --> 00:09:19,830
Ano, ano, ty jsi
byl zaneprázdněný,...

207
00:09:19,900 --> 00:09:21,100
...tys byla překvapená.
To je všechno fascinující.

208
00:09:21,160 --> 00:09:22,900
A jak to vypadá
s tou mrazírnou?

209
00:09:23,830 --> 00:09:25,200
On to myslí vážně?

210
00:09:25,260 --> 00:09:27,060
Vlastně by nám to pomohlo.

211
00:09:27,130 --> 00:09:29,830
Dobře, zjistím,
co se dá dělat.

212
00:09:29,900 --> 00:09:33,360
Takže tři měsíce
na severním pólu.

213
00:09:33,430 --> 00:09:34,960
Páni, to je...

214
00:09:35,030 --> 00:09:35,700
...úžasné.

215
00:09:35,760 --> 00:09:36,830
Jo.

216
00:09:36,900 --> 00:09:39,130
Promiň, ale kdy
proměníš svůj plán...

217
00:09:39,200 --> 00:09:42,000
..."zjistím, co se dá
dělat" ve skutečnost?

218
00:09:42,060 --> 00:09:44,730
Jen malé varování, Sheldone:

219
00:09:44,730 --> 00:09:47,530
Ta mrazírna se zamyká zvenčí.

220
00:09:53,100 --> 00:09:54,730
- Nezdála se ti rozrušená?
- Ne.

221
00:09:55,531 --> 00:09:57,731
- Tobě se zdála rozrušená?
- Ne.

222
00:09:57,800 --> 00:09:59,630
Hmm, dobře, takže
jsem to odhadl správně.

223
00:10:01,860 --> 00:10:03,930
A ty jsi rozrušený?

224
00:10:04,000 --> 00:10:06,260
Trochu.

225
00:10:06,330 --> 00:10:10,430
Dva ze dvou.
Skóruju.

226
00:10:10,500 --> 00:10:12,960
No, já vím, že není moje
holka nebo tak něco,...

227
00:10:13,030 --> 00:10:15,000
...ale nemyslíš, že se bude
cítit trochu špatně,...

228
00:10:15,060 --> 00:10:17,100
...když mám odjet
na celé léto?

229
00:10:17,160 --> 00:10:20,100
To vypadá na otázku navíc.

230
00:10:20,160 --> 00:10:21,760
Raději už to nechám být,
dokud mám náskok,...

231
00:10:21,761 --> 00:10:22,761
...ale bylo to opravdu skvělé.

232
00:10:33,660 --> 00:10:38,060
Dobře. Smyslem tohoto výcviku
je aklimatizovat se...

233
00:10:38,130 --> 00:10:40,330
...na používání nástrojů
při extrémních teplotách,...

234
00:10:40,400 --> 00:10:42,330
...jakým budeme čelit
za polárním kruhem.

235
00:10:42,400 --> 00:10:43,930
A kde jsou tvoje nástroje?

236
00:10:44,000 --> 00:10:46,600
Přímo tady.

237
00:10:46,660 --> 00:10:50,030
Dobře, týme, otevřete
svoje cvičné soupravy.

238
00:10:50,100 --> 00:10:51,860
Jelikož mi univerzita
nedovolila...

239
00:10:51,930 --> 00:10:53,500
...vzít si do Království
tvarohových koláčů...

240
00:10:53,560 --> 00:10:55,060
...skutečné vybavení,
které budeme používat,...

241
00:10:55,130 --> 00:10:58,200
...protože jsem zjevně "směšný",...

242
00:10:58,260 --> 00:11:00,060
...opatřil jsem náhražky,...

243
00:11:00,130 --> 00:11:01,960
...které prověří vaši
motorickou zručnost.

244
00:11:02,030 --> 00:11:04,300
Leonarde, ty budeš
řešit sérii...

245
00:11:04,360 --> 00:11:06,300
...komplexních
matematických úloh...

246
00:11:06,360 --> 00:11:07,800
...na klasických hodinkách
Casio s kalkulátorem,...

247
00:11:07,860 --> 00:11:10,130
...model 1175, které jsem dostal,...

248
00:11:10,200 --> 00:11:13,660
...když jsem ve třetí třídě
vyhrál medaili Earth Science.

249
00:11:14,530 --> 00:11:17,300
Chovej se k nim s úctou.

250
00:11:17,360 --> 00:11:19,730
Raji, ty nakreslíš...

251
00:11:19,800 --> 00:11:21,460
...licousy a Van Dyka...

252
00:11:21,530 --> 00:11:24,360
...na 15 cm vysokou figurku
elfa Legolase.

253
00:11:24,430 --> 00:11:25,730
A pamatuj, že...

254
00:11:25,800 --> 00:11:28,700
...Van Dyke je bradka
bez kníru.

255
00:11:29,560 --> 00:11:32,130
Wolowitzi, ty provedeš...

256
00:11:32,200 --> 00:11:34,530
...sérii jemných
chirurgických úkonů...

257
00:11:34,600 --> 00:11:37,260
...v klasické dětské hře
Operace.

258
00:11:40,860 --> 00:11:43,730
Pro začátek...

259
00:11:43,800 --> 00:11:47,660
...odstraníš brňavku
za dvě stě dolarů.

260
00:11:47,730 --> 00:11:51,100
Kvůli tomuhle
jsem šel na MIT.

261
00:11:51,160 --> 00:11:52,430
Začněte!

262
00:11:57,530 --> 00:12:00,460
Myslím, že jsem spolknul
trochu barvy!

263
00:12:00,530 --> 00:12:03,100
Já s těmi rukavicemi
nemůžu mačkat tlačítka.

264
00:12:04,830 --> 00:12:07,560
Do prdele!

265
00:12:07,630 --> 00:12:09,160
S těžkostmi musíme
počítat.

266
00:12:09,230 --> 00:12:10,360
Pokračujte.

267
00:12:10,430 --> 00:12:13,860
A sakra, nejspíš na mě
bude podána žaloba.

268
00:12:13,930 --> 00:12:15,900
Tohle prostě nezvládnu.

269
00:12:15,960 --> 00:12:17,030
Já taky ne.

270
00:12:17,100 --> 00:12:18,700
Pánové, použijte svou
představivost.

271
00:12:18,760 --> 00:12:19,860
Inovujte.

272
00:12:19,930 --> 00:12:22,500
Nechal snad Han Solo
Luka Skywalkera...

273
00:12:22,560 --> 00:12:24,400
...umrznout na ledové
planetě Hoth?

274
00:12:24,460 --> 00:12:25,700
Ne.

275
00:12:25,760 --> 00:12:27,600
Rozříznul tauntauna...

276
00:12:27,660 --> 00:12:29,900
...a použil vnitřní teplo
jeho těla, aby ho zahřál.

277
00:12:29,960 --> 00:12:31,430
Slyšeli jste ho.

278
00:12:31,500 --> 00:12:33,060
Podržte ho na zemi
a já ho rozříznu.

279
00:12:33,130 --> 00:12:36,660
Počkej, já vím, že nevlastním
"nástroje velitele",...

280
00:12:36,730 --> 00:12:38,800
...ale nechápu, proč bysme si
nemohli připravit vybavení...

281
00:12:38,860 --> 00:12:40,700
...uvnitř naší boudy
a pak ho vzít ven.

282
00:12:43,260 --> 00:12:44,930
To mě nenapadlo.

283
00:12:46,160 --> 00:12:48,100
Myslím, že tady
jsme skončili.

284
00:12:53,680 --> 00:12:57,250
Prosím, vypijte/snězte to.

285
00:12:57,310 --> 00:12:58,750
Co to je?

286
00:12:58,810 --> 00:13:01,010
Horká čokoláda
s kusem másla.

287
00:13:02,580 --> 00:13:04,080
Dobře, ale proč?

288
00:13:04,150 --> 00:13:06,550
Protože v mrazivých
teplotách Arktidy...

289
00:13:06,590 --> 00:13:08,750
...musíme přijmout alespoň
5 000 kalorií denně,...

290
00:13:08,810 --> 00:13:10,350
...jen abychom si udrželi
svou tělesnou váhu.

291
00:13:10,410 --> 00:13:12,010
Sheldone, vždyť víš,
že já máslo jíst nemůžu.

292
00:13:12,080 --> 00:13:13,180
Mám alergii na laktózu.

293
00:13:13,250 --> 00:13:14,550
To, co leží před tebou,...

294
00:13:14,610 --> 00:13:16,650
...je kus "Nemůžu uvěřit,
že to není máslo".

295
00:13:17,050 --> 00:13:19,910
Ale mami, všichni ostatní
jedou na severní pól!

296
00:13:19,980 --> 00:13:22,250
Mě nezajímá, co dělají
všichni ostatní.

297
00:13:22,310 --> 00:13:23,810
Kdyby všichni ostatní
skočili do Bengálské zátoky...

298
00:13:23,880 --> 00:13:25,750
...a snažili se doplavat
na Srí Lanku,...

299
00:13:25,810 --> 00:13:27,150
...skočil bys za nimi?

300
00:13:27,210 --> 00:13:30,310
Kdybys stála za mnou a pořád
do mě rýpala, možná, že skočil.

301
00:13:30,380 --> 00:13:32,180
Nehádej se se
svou matkou.

302
00:13:32,250 --> 00:13:33,780
Tenhle výlet je až příliš
nebezpečný, Rajeshi.

303
00:13:33,850 --> 00:13:35,250
Ne, není.

304
00:13:35,310 --> 00:13:37,380
Howarde, řekni jim to.

305
00:13:37,450 --> 00:13:41,110
Doktore a paní Koothrappaliovi,
namaste.

306
00:13:42,310 --> 00:13:43,550
Chápu vaše obavy,...

307
00:13:43,610 --> 00:13:45,180
...ale pokud vám to
pomůže se cítit lépe,...

308
00:13:45,250 --> 00:13:46,610
...moje matka souhlasí
s tím, že pojedu,...

309
00:13:46,680 --> 00:13:48,680
...a to je žena, která
nechala zábradlí...

310
00:13:48,750 --> 00:13:51,850
...na mé posteli do
mých 17 let.

311
00:13:51,910 --> 00:13:53,210
Takže jí nevadí,...

312
00:13:53,280 --> 00:13:55,750
...pokud bude její syn
sežrán mrožem?

313
00:13:55,810 --> 00:13:57,580
To je velmi nepravděpodobné,
paní Koothrappaliová.

314
00:13:57,680 --> 00:13:58,910
Pokud Raj zemře,...

315
00:13:58,980 --> 00:14:01,880
...bude to buď na následky omrznutí,
sněti, prudkého úpalu,...

316
00:14:01,950 --> 00:14:05,880
...nebo ho roztrhá na kousky
sedmisetkilový polární medvěd.

317
00:14:05,950 --> 00:14:07,550
Mami, dávám tě na
hlasitý odposlech...

318
00:14:07,610 --> 00:14:09,250
...s rodiči Raje.

319
00:14:09,310 --> 00:14:10,750
Můžeš jim říct, že souhlasíš...

320
00:14:10,810 --> 00:14:12,980
...s mou cestou do Arktidy?

321
00:14:13,050 --> 00:14:14,210
Arktida?!

322
00:14:14,280 --> 00:14:18,080
Myslela jsem, že
jsi říkal Arkansas!

323
00:14:18,150 --> 00:14:19,750
To jsem neříkal.

324
00:14:19,810 --> 00:14:21,150
Ty mě nikdy
neposloucháš!

325
00:14:21,210 --> 00:14:23,250
On mi nic neříká!

326
00:14:23,310 --> 00:14:27,450
Žije tajný život,
protože se stydí.

327
00:14:27,510 --> 00:14:29,850
Čau, Leonarde, můžu s tebou
na chvilku mluvit?

328
00:14:29,910 --> 00:14:31,710
Jasně, ale pojďme někam,...

329
00:14:31,780 --> 00:14:34,680
...kde se méně křičí
a obviňuje.

330
00:14:34,750 --> 00:14:36,510
Co se děje?

331
00:14:36,580 --> 00:14:39,010
No, mám pro tebe
malý dárek na cestu.

332
00:14:39,080 --> 00:14:40,850
Á, deka.

333
00:14:40,910 --> 00:14:42,380
Ne, ne, ne, ne,
není to jen deka.

334
00:14:42,450 --> 00:14:46,310
Vidíš? Má rukávy.

335
00:14:48,000 --> 00:14:50,910
Jo!

336
00:14:52,280 --> 00:14:54,450
Takže, můžeš, víš,
být zabalený...

337
00:14:54,510 --> 00:14:55,810
...při dělání tvých
vědeckých věcí.

338
00:14:55,880 --> 00:14:59,750
No ne, paráda.

339
00:14:59,810 --> 00:15:02,180
Ach, budeš mi chybět.

340
00:15:10,050 --> 00:15:11,910
- Zatím čau.
- Čau.

341
00:15:16,350 --> 00:15:18,150
Řekla jsem vám, že ne.

342
00:15:18,210 --> 00:15:19,610
Proč mi nevěříte?

343
00:15:19,680 --> 00:15:22,510
Protože mi to nedává smysl!

344
00:15:22,580 --> 00:15:25,580
Jak by mohl v celé Indii...

345
00:15:25,650 --> 00:15:28,150
...nebýt ani jeden
Outback Steakhouse?!

346
00:15:36,250 --> 00:15:38,450
Sheldone, Sheldone?

347
00:15:38,510 --> 00:15:40,850
Chtěl bych sušenku, babčo.

348
00:15:43,480 --> 00:15:44,580
Sheldone, to jsem já.

349
00:15:44,650 --> 00:15:47,150
Ale babča právě
udělala sušenky.

350
00:15:47,210 --> 00:15:51,180
Poslouchej, nevím, jestli
můžu jet na tu expedici.

351
00:15:52,250 --> 00:15:53,680
Cože?

352
00:15:53,750 --> 00:15:55,480
Myslím, že nemůžu
jet na severní pól.

353
00:15:55,550 --> 00:15:57,310
Dobrá, Leonarde,...

354
00:15:57,380 --> 00:16:00,350
...vím, že se bojíš,
že mě zklameš,...

355
00:16:00,410 --> 00:16:02,980
...ale snad tě uklidní vědomí,...

356
00:16:03,050 --> 00:16:06,480
...že má očekávání ohledně
tvé osoby jsou velmi nízká.

357
00:16:07,950 --> 00:16:09,510
Jo, to je velmi uklidňující.

358
00:16:09,580 --> 00:16:11,410
Uklidňování je součástí
vůdcovství.

359
00:16:11,480 --> 00:16:14,610
Není to součást, která by mi připadala
důležitá, ale takové už je mé břímě.

360
00:16:14,680 --> 00:16:15,780
Úžasné, jde jen o to,...

361
00:16:15,850 --> 00:16:18,480
...že si myslím, že Penny
nechce, abych jel.

362
00:16:18,550 --> 00:16:22,780
Za předpokladu, že by to byl oprávněný
důvod, proč nejet, což není,...

363
00:16:22,850 --> 00:16:24,480
...jak jsi na to přišel?

364
00:16:24,550 --> 00:16:26,010
Řekla ti to snad?

365
00:16:26,080 --> 00:16:28,180
Ne tak úplně.

366
00:16:28,250 --> 00:16:31,210
Ale řekla, že jí budu chybět,
a dala mi tohle.

367
00:16:33,610 --> 00:16:35,580
Co to je?

368
00:16:35,650 --> 00:16:36,980
Je to deka s rukávy.

369
00:16:37,050 --> 00:16:40,110
Ó, to je chytré.

370
00:16:42,150 --> 00:16:43,810
Počkej, takže pokud tomu
rozumím správně.

371
00:16:43,880 --> 00:16:46,910
To, že jí budeš chybět,
je emocionální stav,...

372
00:16:46,980 --> 00:16:48,150
...který považuješ za žádoucí?

373
00:16:48,210 --> 00:16:50,480
- Ano, samozřejmě.
- Dobrá.

374
00:16:50,550 --> 00:16:54,380
Takže pokud to, že jí budeš chybět,
závisí na tvém odjezdu,...

375
00:16:54,450 --> 00:16:57,980
...pak ti logika přikazuje,
že musíš odjet.

376
00:16:58,050 --> 00:17:02,310
Jo, dobře, ale budu
pryč tři měsíce.

377
00:17:02,380 --> 00:17:05,410
Co když jí nebudu chybět tak
dlouho a pozná někoho jiného?

378
00:17:05,480 --> 00:17:09,450
Její schopnost udržet pozornost
je opravdu nízká.

379
00:17:09,510 --> 00:17:10,710
Takže nemůžu jet.

380
00:17:10,780 --> 00:17:12,980
Leonarde, možná máš pravdu.

381
00:17:13,050 --> 00:17:14,850
Vypadá to, že tě
Penny tajně chce...

382
00:17:14,910 --> 00:17:18,050
...ve svém životě velmi intimním
a tělesným způsobem.

383
00:17:18,110 --> 00:17:20,210
Opravdu si to myslíš?

384
00:17:20,280 --> 00:17:21,980
Jistě, že ne.

385
00:17:24,510 --> 00:17:26,510
Dokonce i když nejsem odpočinutý,
jsem stále schopný...

386
00:17:26,580 --> 00:17:29,780
...zvládnout další ze svých
klasických šprýmů.

387
00:17:29,850 --> 00:17:33,180
Bazinga!

388
00:17:40,480 --> 00:17:41,510
Á, Leonarde, kolik je hodin?

389
00:17:42,380 --> 00:17:43,850
Je sedm ráno.
Omlouvám se, je brzy,...

390
00:17:43,900 --> 00:17:45,510
...ale za chvíli odjíždíme a
já s tebou potřebuju mluvit.

391
00:17:46,580 --> 00:17:47,380
Dobře.

392
00:17:48,150 --> 00:17:50,750
Co jsi myslela tím, když jsi řekla,
že ti budu chybět?

393
00:17:51,810 --> 00:17:53,910
No, já nevím.

394
00:17:54,280 --> 00:17:57,480
Budeš pryč a já
si toho všimnu.

395
00:17:59,450 --> 00:18:01,400
Dobře, no, a co tohle?

396
00:18:01,610 --> 00:18:02,850
Co tohle znamená?

397
00:18:03,910 --> 00:18:06,010
Víno, kreditní karta a sledování
televize pozdě večer...

398
00:18:06,080 --> 00:18:08,480
...je špatná kombinace.

399
00:18:10,510 --> 00:18:11,180
Dobrá, fajn.

400
00:18:11,250 --> 00:18:13,150
A co to hodně
dlouhé obejmutí?

401
00:18:13,610 --> 00:18:14,310
Co to znamenalo?

402
00:18:15,580 --> 00:18:16,810
To nebylo dlouhé obejmutí.

403
00:18:17,880 --> 00:18:20,110
Bylo to nejméně na pět
přeříkání Mississippi.

404
00:18:21,980 --> 00:18:26,450
Normální obejmutí trvá
dvě Mississippi. Nanejvýš.

405
00:18:27,710 --> 00:18:29,400
Leonarde, nevím, co ti mám říct.

406
00:18:29,550 --> 00:18:30,880
Bylo to prostě jen obejmutí.

407
00:18:31,950 --> 00:18:33,050
Jsem rád, že jsme si to vyjasnili.

408
00:18:33,110 --> 00:18:34,610
Jo.

409
00:18:34,680 --> 00:18:35,480
Tak se uvidíme.

410
00:18:35,550 --> 00:18:37,710
Jasně. Přeju ti
bezpečný výlet.

411
00:18:37,780 --> 00:18:38,750
Díky.

412
00:18:39,809 --> 00:18:40,809
Čau.

413
00:18:41,110 --> 00:18:42,280
Jo, čau.

414
00:18:46,451 --> 00:18:49,451
Znamená to, že nechci,
abys odjel.

415
00:18:57,950 --> 00:18:59,250
Sakra.

416
00:18:59,310 --> 00:19:00,380
Co?

417
00:19:00,450 --> 00:19:01,510
Došel nám led.

418
00:19:03,580 --> 00:19:05,780
Dobrá, pánové, začneme
počáteční skládání...

419
00:19:05,850 --> 00:19:07,450
...a rozmísťování
testovacího vybavení...

420
00:19:07,510 --> 00:19:10,010
...zítra v 0700,...

421
00:19:10,080 --> 00:19:12,580
...ale do té doby jste
všichni mimo službu.

422
00:19:12,650 --> 00:19:13,910
Doporučuji vám...

423
00:19:13,980 --> 00:19:15,710
...dělat co nejméně
pitomostí, jelikož...

424
00:19:15,780 --> 00:19:19,050
...lékařská pomoc je odsud vzdálená
18 hodin cesty na saních tažených psy.

425
00:19:19,110 --> 00:19:21,010
Na čem to pracuješ?

426
00:19:21,080 --> 00:19:23,080
Na kuši.

427
00:19:25,080 --> 00:19:27,350
Hej, kluci, mohl bych
jenom něco říct?

428
00:19:27,410 --> 00:19:28,880
Co kdybysme se na chvíli
zamysleli nad tím,...

429
00:19:28,950 --> 00:19:30,350
...kde právě jsme?

430
00:19:30,410 --> 00:19:31,710
Tohle je doslova...

431
00:19:31,780 --> 00:19:33,550
...vrchol světa.

432
00:19:33,610 --> 00:19:36,080
Pouze hrstka lidí
v celé historii lidstva...

433
00:19:36,150 --> 00:19:38,210
...uvidí to, co uvidíme my.

434
00:19:38,280 --> 00:19:40,150
Má pravdu.

435
00:19:40,210 --> 00:19:41,410
Jo, páni.

436
00:19:41,480 --> 00:19:44,080
Je to mimořádné.

437
00:19:44,150 --> 00:19:46,680
Takže, kdo je pro film?

438
00:19:47,650 --> 00:19:49,080
Dobrý nápad, co myslíte?

439
00:19:49,150 --> 00:19:52,580
"Ice Station Zebra" nebo
"Věc" Johna Carpentera?

440
00:19:52,650 --> 00:19:53,780
A co takhle
oba dva?

441
00:19:53,850 --> 00:19:55,550
Večeře je hotová!

442
00:19:55,610 --> 00:19:57,280
Copak máme?

443
00:19:57,350 --> 00:19:59,850
Instantní thajské jídlo.

444
00:19:59,910 --> 00:20:01,680
Vzal jsi dehydrovanou
sójovou omáčku...

445
00:20:01,750 --> 00:20:03,250
...s nízkým obsahem sodíku?
- Ano.

446
00:20:03,310 --> 00:20:04,980
- Lyofilizovanou pálivou hořčici?
- Ano.

447
00:20:05,050 --> 00:20:06,780
Za čerstva zmraženou
hnědou rýži, ne bílou?

448
00:20:06,850 --> 00:20:10,710
No, hmm, promiň.

449
00:20:10,780 --> 00:20:12,110
Bez obav.

450
00:20:12,180 --> 00:20:14,580
Schoval jsem ji.

451
00:20:15,450 --> 00:20:17,780
Bazinga!

452
00:20:21,380 --> 00:20:23,710
Sedíš na mém místě.

453
00:20:31,750 --> 00:20:33,980
Není čas na kuši.

454
00:20:34,050 --> 00:20:36,050
Najdi mi rampouch.

455
00:20:39,351 --> 00:20:42,051
Tři měsíce. Tohle bude paráda.

456
00:20:42,252 --> 00:20:43,652
www.big-bang-theory.cz

........