1
00:00:01,984 --> 00:00:04,543
<font color=yellow>www.titulky.com</font>

2
00:00:04,543 --> 00:00:07,327
Velmi rychle ztrácí hmotnost.

3
00:00:07,327 --> 00:00:10,590
- Za jak dlouho se stane supernovou?
- Sto let, možná dvě stě.

4
00:00:10,590 --> 00:00:14,077
Škoda, že to neuvidíme.
To bude výbuch...

5
00:00:14,077 --> 00:00:17,181
Mluvte za sebe.
Já to možná uvidím.

6
00:00:17,181 --> 00:00:19,996
Nesmíte zapomínat
na vulkánskou dlohověkost.

7
00:00:19,996 --> 00:00:22,896
Za sto let? Kolik vám to bude?

8
00:00:23,996 --> 00:00:29,056
Žádná pozemská loď nebyla na 10
světelných let u veleobra.

9
00:00:30,874 --> 00:00:32,794
O kolik se můžeme ještě přiblížit?

10
00:00:32,794 --> 00:00:37,785
Teplota trupu se blíží 1100°C,
přiblížit se by bylo nebezpečné.

11
00:00:37,785 --> 00:00:41,656
Tak budeme muset provést pozorování
odtud. Řekněte astrometrice, ať začnou.

12
00:00:41,656 --> 00:00:44,396
Určitě se už nemohou dočkat.

13
00:00:44,632 --> 00:00:47,735
My se blíže nedostaneme,
ale někdo jiný se dostal.

14
00:00:47,735 --> 00:00:50,875
- Našel jste loď?
- Kurz 261 na 4.

15
00:00:52,407 --> 00:00:56,107
Je alespoň o 200 kilometrů blíže než my.

16
00:00:56,630 --> 00:00:58,090
Podíváme se.

17
00:00:59,829 --> 00:01:01,929
- Poznáváte ji?
- Ne.

18
00:01:03,221 --> 00:01:04,761
Zavolejte je.

19
00:01:05,684 --> 00:01:09,944
- Rušení je moc velké, pane.
- Tak zkuste audio.

20
00:01:12,243 --> 00:01:14,547
Tady kapitán Archer z
hvězdné lodi Enterprise.

21
00:01:14,547 --> 00:01:19,570
- Předpokládám, že už o nás víte.
- Kapitán Drennik. Odkud jste přiletěli?

22
00:01:19,570 --> 00:01:22,161
Ze Slunečního systému.
........