1
00:00:00,830 --> 00:00:03,880
V minulých dílech survivor.

2
00:00:03,880 --> 00:00:06,880
V brazilské vysočině žily a válčily spolu

3
00:00:06,880 --> 00:00:13,080
dva kmeny, Jalapao a Timbira.

4
00:00:13,680 --> 00:00:16,800
Vítězný kmen v každé ze soutěží

5
00:00:16,800 --> 00:00:20,590
vybírá někoho z druhého kmene na Exile island.

6
00:00:20,590 --> 00:00:22,050
Chystáme se poslat Brendana.

7
00:00:22,050 --> 00:00:23,320
Ale je tu nový zvrat...

8
00:00:23,320 --> 00:00:28,380
Brendane, vyber si jednoho člena z vítězného kmene, aby se k tobě připojil.

9
00:00:28,380 --> 00:00:30,950
Vezmu si Taj.

10
00:00:30,950 --> 00:00:35,980
To dalo "emigrantům" příležitost na mezikmenovou alianci.

11
00:00:35,980 --> 00:00:38,690
- Dostali jsme další nápovědu!
- Dostali jsme další nápovědu! Perfektní!

12
00:00:38,690 --> 00:00:44,870
Díky které si sdělovali nápovědy k imunitám skrytým v jejich táborech.

13
00:00:44,870 --> 00:00:47,520
Zpracuješ Sierru ...
Já zpracuju Steva.

14
00:00:47,520 --> 00:00:52,820
Přivedli z Brendanova kmene Sierru,

15
00:00:52,820 --> 00:00:54,900
a z kmene Taj Stephena.

16
00:00:54,900 --> 00:00:57,890
Chceš být součástí největšího převratu v historii survivoru?

17
00:00:57,890 --> 00:00:59,710
Ano, chci.

18
00:00:59,710 --> 00:01:03,810
Ale Brendan neměl šanci informovat Sierru,

19
00:01:03,810 --> 00:01:07,220
Taj to za něj udělala při dalším opuštění na Exile island.

20
00:01:07,220 --> 00:01:09,770
Jakmile se dostaneme do sloučení, budeme mít čtyřčlennou dohodu,

21
00:01:09,770 --> 00:01:11,970
nikdo to neví a nemůže to zničit!

22
00:01:11,970 --> 00:01:13,730
Děsivý!

23
00:01:13,730 --> 00:01:18,700
Taj dostala další nápovědu k odhalení skryté imunity v táboře Jalapao.

24
00:01:18,700 --> 00:01:21,030
Je zpátky v mém táboře, ve stromové poště.

25
00:01:21,030 --> 00:01:24,540
........