1
00:00:00,334 --> 00:00:02,794
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:03,045 --> 00:00:04,755
- Ty jsi Kyle...
- Jsi v mojí vaně.

3
00:00:04,755 --> 00:00:07,925
Potřebujeme vědět, co ví.
Ona je jediná schopná získat to.

4
00:00:07,966 --> 00:00:10,302
Cítím, že jsme si podobnější,
než si myslíš.

5
00:00:10,344 --> 00:00:11,803
Co říkáš na tohle?

6
00:00:11,845 --> 00:00:14,139
Je to skvělé.
Ty jsi skvělá.

7
00:00:14,139 --> 00:00:18,519
Kyle, rád bych ti představil
Mozkovou Impulzní Přenosku, neboli MIP.

8
00:00:18,269 --> 00:00:21,147
Jestli to bude fungovat na něm, mohli
bychom se dostat přes Kylův firewall.

9
00:00:21,147 --> 00:00:22,941
Můžete odstranit informace,
které potřebujete.

10
00:00:22,941 --> 00:00:25,192
Zrovna jsem mluvila s policií.

11
00:00:25,259 --> 00:00:27,345
Šli k Emily hledat Jessi.

12
00:00:27,345 --> 00:00:28,220
Utekla.

13
00:00:28,054 --> 00:00:29,962
Šel za ní, že?

14
00:00:30,056 --> 00:00:31,850
Kyle to snad vysvětlí.

15
00:00:31,850 --> 00:00:34,144
Tajil věci a tys mu pomáhala.

16
00:00:34,144 --> 00:00:36,116
Lžeš...
Lhals.

17
00:00:35,969 --> 00:00:37,000
Vypadni!

18
00:00:37,000 --> 00:00:40,712
Všechno, co kdy Kyle chtěl,
bylo být součástí vaší rodiny.

19
00:00:40,712 --> 00:00:42,255
Přiveďte našeho syna domů.

20
00:00:42,505 --> 00:00:43,840
Zítra odjíždím.

21
00:00:44,001 --> 00:00:45,633
Budeš zpátky včas na rozloučení?

22
00:00:45,717 --> 00:00:46,551
Chci být.

23
00:00:46,593 --> 00:00:48,011
- Kdo je to?
........