1
00:00:10,429 --> 00:00:11,508
KOŘENĚNÉ VEPŘOVÉ

2
00:00:56,600 --> 00:00:58,926
Tohle jsou poslední dvě vajíčka.

3
00:01:07,236 --> 00:01:09,229
Z mé vlastní poličky.

4
00:01:09,280 --> 00:01:12,399
- Líp ti uteče čas.
- Už jsem to četl.

5
00:01:12,450 --> 00:01:15,865
Možná podruhé objevíš něco,
co ti uniklo.

6
00:01:18,080 --> 00:01:20,951
Proč jsi mě přestěhoval
z klubovny?

7
00:01:21,041 --> 00:01:23,532
Chtěl jsem tě mít pod svou střechou.

8
00:01:27,214 --> 00:01:30,132
Kde držíš toho druhého
vězně, Milese?

9
00:01:31,343 --> 00:01:34,843
- Nechceš mi to říct.
- Snad mi něco řekneš ty, Bene,

10
00:01:34,889 --> 00:01:37,462
když máš, jak tvrdíš,
na lodi zvěda.

11
00:01:42,688 --> 00:01:45,891
Je mi tě líto, Johne. Vážně.

12
00:01:46,650 --> 00:01:48,726
Samá slepá ulička.

13
00:01:50,863 --> 00:01:55,441
Nemohl jsi najít chatu
a nemůžeš se spojit s Jacobem.

14
00:01:55,493 --> 00:01:59,822
Tak zoufale se snažíš vymyslet
co dál, že žádáš o pomoc mě.

15
00:02:03,125 --> 00:02:06,043
Takže jsme tady, jako za starých časů.

16
00:02:06,670 --> 00:02:08,959
Jen jsem zamčený v jiné místnosti.

17
00:02:12,218 --> 00:02:14,969
A ty jsi ztracenější,
než kdy předtím.

18
00:02:16,388 --> 00:02:18,464
Vím, o co ti jde.

19
00:02:18,557 --> 00:02:20,016
Nevyjde ti to.

20
00:02:20,059 --> 00:02:23,677
- Výborně, Johne. Zlepšuješ se.
- Už jsi dojedl snídani?

21
00:02:45,960 --> 00:02:47,584
Co to má znamenat?

22
00:02:49,380 --> 00:02:51,372
Kdo ví? To je Locke.

23
00:02:53,259 --> 00:02:55,168
........