1
00:00:23,389 --> 00:00:26,010
64 KM NA SEVER PŘI 305°
7 TISÍC NA VÝCHOD

2
00:00:29,228 --> 00:00:32,561
- Co je to?
- Tahák od Faradaye.

3
00:00:32,606 --> 00:00:35,441
Ty nevíš, kde je vaše loď?

4
00:00:35,484 --> 00:00:36,978
Vím, kde je.

5
00:00:49,748 --> 00:00:52,666
Tak proč letíš přímo do bouřky?

6
00:00:52,709 --> 00:00:55,580
Co kdyby sis sedl
a nechal mě dělat mou práci?

7
00:01:03,971 --> 00:01:05,050
To je Penelope?

8
00:01:07,141 --> 00:01:10,557
Řekla Charliemu,
že o té lodi nic neví, že?

9
00:01:10,602 --> 00:01:11,682
Jo.

10
00:01:11,729 --> 00:01:14,136
Co tam podle tebe najdeme?

11
00:01:14,231 --> 00:01:15,429
Odpovědi.

12
00:01:32,458 --> 00:01:33,537
Sakra!

13
00:01:41,717 --> 00:01:43,128
Držte se!

14
00:01:46,263 --> 00:01:48,754
Vstávat!

15
00:01:48,807 --> 00:01:50,800
Pohyb, pohyb!

16
00:01:52,978 --> 00:01:55,434
Na co čekáte, Hume?

17
00:02:00,903 --> 00:02:02,776
Co se děje, Hume?

18
00:02:02,821 --> 00:02:05,147
Vy jste mě neslyšel?

19
00:02:05,199 --> 00:02:08,153
Promiňte, pane.
Něco se mi zdálo.

20
00:02:08,202 --> 00:02:10,111
Tak vám se něco zdálo?

21
00:02:10,162 --> 00:02:13,697
A copak, že vám trvalo
tak zatraceně dlouho,

22
00:02:13,749 --> 00:02:15,741
než jste vstal?

23
00:02:18,587 --> 00:02:20,081
Byl jsem ve vrtulníku, pane.

24
00:02:21,131 --> 00:02:23,587
........