1
00:00:02,079 --> 00:00:03,906
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:03,956 --> 00:00:06,114
Vezmeme si toho kluka.

3
00:00:06,166 --> 00:00:10,959
- Tati!
- Walte, ne!

4
00:00:11,964 --> 00:00:13,541
Jdu si pro syna.

5
00:00:13,590 --> 00:00:16,710
Jdu si pro syna
a nikdo mě nezastaví.

6
00:00:17,970 --> 00:00:19,049
Potřebujeme ho!

7
00:00:21,724 --> 00:00:24,179
Vaši lidé zajali jednoho z nás.

8
00:00:24,226 --> 00:00:26,598
- Tak pro něj běžte.
- My nemůžeme.

9
00:00:26,645 --> 00:00:27,974
Ale vy ano.

10
00:00:28,022 --> 00:00:30,809
Pokud to uděláte,
budete vy i Walt volní.

11
00:00:32,818 --> 00:00:35,487
Udělám to. Dej mi zbraň.

12
00:00:35,529 --> 00:00:37,237
Zabiju ho.

13
00:00:42,286 --> 00:00:43,531
Michaele?

14
00:00:48,625 --> 00:00:50,583
Dodržel jsi slovo.

15
00:00:52,838 --> 00:00:54,380
My dodržíme to svoje.

16
00:00:54,423 --> 00:00:58,800
Nasedněte na tuhle loď
a sledujte kurz 325.

17
00:00:58,844 --> 00:00:59,345
Když se ho budete držet,
zachráníte se.

18
00:00:59,345 --> 00:01:02,595
Když se ho budete držet,
zachráníte se.

19
00:01:04,767 --> 00:01:06,309
Co jste zač?

20
00:01:07,770 --> 00:01:09,809
My jsme ti hodní, Michaele.

21
00:01:11,440 --> 00:01:13,848
- Walte!
- Tati!

22
00:01:14,234 --> 00:01:16,393
Pojď ke mně.

23
00:02:07,246 --> 00:02:09,203
Děkuji vám za trpělivost.

........