1
00:00:35,246 --> 00:00:37,322
Kam jdeš?

2
00:00:37,373 --> 00:00:39,864
- Ven.
- S kým?

3
00:00:40,835 --> 00:00:43,586
- S ním?
- Ano, a nezabráníš mi v tom.

4
00:00:43,629 --> 00:00:45,004
Máme se rádi.

5
00:00:45,047 --> 00:00:48,131
- Je dvakrát starší než ty, Emily.
- No a co, mami?

6
00:00:48,175 --> 00:00:51,840
- Žárlíš?
- Emily, počkej!

7
00:00:51,887 --> 00:00:55,470
Emily! Poslouchej mě. Emily!

8
00:00:56,267 --> 00:01:00,311
- Hned se vrať, mladá dámo!
- Nemůžeš mi bránit! Miluju ho!

9
00:01:01,939 --> 00:01:03,054
Emily!

10
00:01:09,822 --> 00:01:12,111
Emily, slyšíte?

11
00:01:14,869 --> 00:01:17,905
Slyšíte? To nic.

12
00:01:17,955 --> 00:01:19,497
Snažte se zůstat vzhůru.

13
00:01:21,876 --> 00:01:23,204
Uhněte!

14
00:01:23,252 --> 00:01:25,873
- Krvácí.
- Jsem těhotná.

15
00:01:25,921 --> 00:01:28,626
- Cože? Co jste říkala?
- Jsem těhotná.

16
00:01:28,674 --> 00:01:30,667
V pátém... skoro v šestém měsíci.

17
00:01:30,718 --> 00:01:32,545
Je těhotná.

18
00:01:35,723 --> 00:01:38,724
- Připravte svorky.
- To je ono, Emily. Hodná holka.

19
00:01:38,767 --> 00:01:40,143
Dítě už vystrkuje hlavičku.

20
00:01:40,728 --> 00:01:43,515
- Došlo k dilataci, můžeme.
- To je ono.

21
00:01:45,649 --> 00:01:47,523
Tak, zlato. Tak.

22
00:01:47,568 --> 00:01:48,896
A je to.

23
00:01:49,862 --> 00:01:51,736
Teď tě pěkně zabalíme do tepla.
........