1
00:00:30,400 --> 00:00:39,800
Jaro, 1942 Hitlerovy U-booty roznášejí zkázu v severním
Atlantiku potopením více než 1000 spojeneckých lodí a hrozbou

2
00:00:40,000 --> 00:00:50,760
zničení zásobovacího spojení z Ameriky do Anglie. Pro nemožnost rozluštění
nových U-botových rádiových kódů bojují spojenci naslepo proti německému útoku.

3
00:01:19,120 --> 00:01:26,520
Rychlost nepřítele osm.
Úhel k boku, šedesát stupňů.

4
00:01:27,200 --> 00:01:28,160
Bod nastaven.

5
00:01:28,800 --> 00:01:31,520
Hloubka nastavena.

6
00:01:33,440 --> 00:01:34,960
Vzdálenost pětset.

7
00:01:36,480 --> 00:01:39,160
Vzdálenost pětset, nastavena.

8
00:01:39,360 --> 00:01:46,280
Nastavit rychlost torpéda.
Třicet čtyři uzlů.

9
00:01:49,160 --> 00:01:52,680
Připravit na rozptylnou střelbu ze zásobníků
jedna a čtyři!

10
00:02:01,600 --> 00:02:03,360
Zásobníky jedna a čtyři připraveny.

11
00:02:06,120 --> 00:02:08,320
Rozptylná střelba...

12
00:02:09,280 --> 00:02:10,160
Pal!

13
00:02:14,280 --> 00:02:16,480
Torpéda jedou...
Pět...

14
00:02:16,600 --> 00:02:17,440
Čtyři...

15
00:02:17,520 --> 00:02:18,680
Tři...

16
00:02:18,800 --> 00:02:19,840
Dva...

17
00:02:19,920 --> 00:02:21,200
Jedna...

18
00:02:21,280 --> 00:02:22,240
Teď.

19
00:02:33,920 --> 00:02:35,680
SkvěIý zásah, kapitáne!

20
00:02:41,400 --> 00:02:45,080
Přelomili jsme jim záď, pánové!

21
00:02:51,480 --> 00:02:54,280
Rychle se blížící lopatky. Na stoosmdesáti!

22
00:02:54,360 --> 00:02:56,480
Je to destroyer!

23
00:02:57,640 --> 00:03:02,440
Dolů na devadesát metrů.
Oba motory naplno vpřed!

24
........