1
00:00:01,487 --> 00:00:03,523
DOCTOR WHO

2
00:00:33,327 --> 00:00:35,557
Doktore, vstávejte. Jsme tady.

3
00:00:37,607 --> 00:00:39,120
Doktore?

4
00:00:43,767 --> 00:00:46,600
Je pryč! Je pryč!

5
00:00:46,601 --> 00:00:51,136
"BITVA DŮVTIPU"

6
00:01:04,567 --> 00:01:07,798
Udělej mu pohodlí zde, můj synu.
Vrátím se brzy a ošetřím mu jeho zranění.

7
00:01:07,887 --> 00:01:09,718
Děkuji vám Otče.

8
00:01:16,967 --> 00:01:19,720
No, rozhodně to je jeho plášť.

9
00:01:20,727 --> 00:01:24,163
Ano, byl tady. Dobrá, Vicki
Co se mu stalo?

10
00:01:24,247 --> 00:01:26,124
- Byli ty dveře zamčené?
- Samozřejmě, že ano.

11
00:01:26,207 --> 00:01:29,916
Viděla jsi mě jak jsem je otevíral.
Mnich si určitě taky myslí, že je zde.

12
00:01:30,007 --> 00:01:31,884
Protože se oblečení na jeho posteli nehnulo?

13
00:01:31,967 --> 00:01:35,357
To dává smysl ne?
Ale jak se dostal ven?

14
00:01:36,607 --> 00:01:38,484
Je tady jediná možnost.

15
00:01:38,567 --> 00:01:40,205
- Jaká?
- Tajná chodba.

16
00:01:40,287 --> 00:01:42,164
Tajná cho...! Ale notak!

17
00:01:42,247 --> 00:01:45,045
Měli je v hradech a klášterech a tak

18
00:01:45,127 --> 00:01:49,359
pro případ obléhání, požáru nebo něčeho.

19
00:01:49,607 --> 00:01:52,405
Tak tady jenom neseď
a pomoc mi hledat!

20
00:02:06,367 --> 00:02:08,597
Hej, Stevene! Pojď se podívat.

21
00:02:08,687 --> 00:02:11,599
Stevene? Uvolněný kámen!

22
00:02:14,887 --> 00:02:16,400
Co jsem to říkala?

23
00:02:24,447 --> 00:02:26,915
Kdo je chytrá hlavička?

24
........