1
00:00:02,569 --> 00:00:04,332
V minulé části jste viděli...

2
00:00:12,645 --> 00:00:14,135
Vypadá to, jako by se celá část vesmíru

3
00:00:14,214 --> 00:00:15,146
nějak změnila.

4
00:00:15,215 --> 00:00:17,342
Měli bychom rozebrat naši zbraň

5
00:00:17,417 --> 00:00:18,975
a připojit se k našim lidem.

6
00:00:19,052 --> 00:00:21,384
Ne, každou naši kolonii,

7
00:00:21,454 --> 00:00:22,478
každého jedince...

8
00:00:22,589 --> 00:00:24,250
každé stéblo trávy musíme získat zpátky.

9
00:00:24,324 --> 00:00:26,656
Jako by někdo...

10
00:00:26,726 --> 00:00:29,661
nebo něco změnilo historii.

11
00:00:39,305 --> 00:00:40,829
Kapitáne, energetický paprsek

12
00:00:40,907 --> 00:00:42,772
vytlačuje Voyager z časoprostorového kontinua.

13
00:00:42,842 --> 00:00:45,709
Snaží se nás vymazat z historie.

14
00:00:48,782 --> 00:00:51,774
Slíbila jsem si, že tenhle rozkaz
nikdy nevydám,

15
00:00:51,851 --> 00:00:54,251
že tuhle rodinu nikdy nerozbiji,

16
00:00:54,320 --> 00:00:56,083
ale žádat vás, abyste zůstali...

17
00:00:58,425 --> 00:01:00,586
by bylo jako žádat vás, abyste zemřeli.

18
00:01:04,764 --> 00:01:06,527
A nyní, dokončení.

19
00:01:06,928 --> 00:01:08,628
Den sto třicátý třetí

20
00:01:08,935 --> 00:01:13,065
Kapitánův deník, Hvězdné datum 51425. 4.

21
00:01:13,139 --> 00:01:16,472
Náš stav nás činí zranitelnými vůči jakékoliv
vesmírné anomálii

22
00:01:16,543 --> 00:01:20,343
nebo cizími rasami, které by stály o naši součástky.

23
00:01:20,413 --> 00:01:23,314
Dočasně jsme se ukryli v mlhovině třídy 9.

24
00:01:32,025 --> 00:01:33,390
Ale no tak!

25
00:01:33,460 --> 00:01:36,725
........