1
00:00:02,359 --> 00:00:04,320
<i>V minulých dílech

2
00:00:04,445 --> 00:00:06,488
Pokud se vám podaří získat Scyllu,

3
00:00:06,488 --> 00:00:09,575
nejen, že se vyhnete pobytu ve vězení,
ale budete moct být hrdí na to,

4
00:00:09,617 --> 00:00:13,704
že jste pomohli porazit největší
hrozbu pro demokracii této země.

5
00:00:13,704 --> 00:00:17,374
Pokud budete během akce zabiti,
bude vám vystrojen řádný pohřeb.

6
00:00:17,416 --> 00:00:21,337
Gretchen má zbytek těch stránek.
Dokud nám je nedá, nemůžeme pokračovat.

7
00:00:21,337 --> 00:00:25,174
- Takže proč tohle děláme?
- Je to taková pojistka.

8
00:00:25,299 --> 00:00:28,928
Pokud na mě znovu namíříte zbraň, nebudou
to pouze její otisky, které budu kopírovat.

9
00:00:32,348 --> 00:00:33,349
Miku!

10
00:00:34,016 --> 00:00:36,977
Michaele, co je?
Mluv na mě! Michaele?

11
00:00:36,977 --> 00:00:42,066
Chci, aby do zítřejšího večera byla
Scylla pryč z Los Angeles.

12
00:00:43,943 --> 00:00:45,694
Brade, vypadni tam odtud!

13
00:00:45,694 --> 00:00:47,988
- Zvedni to!
- Nedělej to!

14
00:00:47,988 --> 00:00:49,823
Brade, ne!

15
00:01:04,255 --> 00:01:07,508
Kdyby se něco stalo,
zavolej mojí mámě do Chicaga.

16
00:01:07,549 --> 00:01:09,218
Nic se nestane.

17
00:01:11,845 --> 00:01:14,515
- Kde je Bradovo tělo?
- Chystá se na cestu do márnice.

18
00:01:14,515 --> 00:01:17,685
Teď je v lednici v budově Národní
bezpečnosti, kde jej nikdo nemůže najít.

19
00:01:17,685 --> 00:01:18,894
To nebylo součástí dohody!

20
00:01:18,894 --> 00:01:21,522
Řekl jsi, že pokud se nám něco stane,
naše těla vrátí příbuzným.

21
00:01:21,522 --> 00:01:24,066
- Ne, to není to, co jsem řekl.
- Jo, to je přesně to, co jsi řekl.

22
00:01:24,066 --> 00:01:29,113
........