1
00:00:24,900 --> 00:00:25,900
Čo sa to tu deje?

2
00:00:28,340 --> 00:00:30,980
Zlatko, čo sa to tu deje?

3
00:00:32,060 --> 00:00:33,540
Bože. OK.

4
00:00:33,580 --> 00:00:35,300
Von, von, von...

5
00:00:40,260 --> 00:00:42,020
Na zem. Pohyb.

6
00:00:52,540 --> 00:00:53,860
Prosím. Stojte.

7
00:00:53,900 --> 00:00:56,860
Vráťte mi moje dieťa.

8
00:01:11,745 --> 00:01:14,302
THE NO. 1 LADIES' DETECTIVE AGENCY
- S01E04 -

9
00:01:18,120 --> 00:01:19,812
Problémy s morálnou filozofiou

10
00:02:00,940 --> 00:02:02,500
Ty!

11
00:02:02,540 --> 00:02:03,980
Čo tam robíš?

12
00:02:11,460 --> 00:02:13,780
- Pán Patel, myslím, že váš...
- Preč, nezavadzaj tu.

13
00:02:21,860 --> 00:02:23,900
Nepozeraj sa.

14
00:02:23,940 --> 00:02:25,500
Nepozeraj sa.

15
00:02:34,100 --> 00:02:36,620
Tieto zlodejské typy.

16
00:02:36,660 --> 00:02:38,540
Čo nemajú mozgy?

17
00:02:38,580 --> 00:02:41,820
Nevidia, že mám najnovšie
elektronické vynálezy?

18
00:02:41,860 --> 00:02:43,900
Detektory pohybu a veľmi...

19
00:02:46,580 --> 00:02:48,500
Čo je? Čo vzali?

20
00:02:50,100 --> 00:02:52,460
Moju novú CCTV kameru.

21
00:02:57,340 --> 00:03:01,340
To zariadenia ako tvoj sem
prinášajú tieto zlodejské typy.

22
00:03:01,380 --> 00:03:04,100
Zlodeji? Môj salón?!

23
00:03:04,140 --> 00:03:08,620
Neužitoční hlupáci čo majú kopu času
a nechcú pracovať, aby sa uživili.

24
00:03:08,660 --> 00:03:12,060
Ako inak by mohli vysedávať
........