1
00:00:20,527 --> 00:00:24,679
PŘÍBĚHY SHERLOCKA HOLMESE

2
00:01:09,487 --> 00:01:13,408
Paní Barclayová, váš čaj.

3
00:01:13,491 --> 00:01:16,703
Jak jsi mohl udělat něco takového?

4
00:01:16,828 --> 00:01:18,538
Váš čaj, paní.

5
00:01:18,621 --> 00:01:20,081
Nenavidím tě.

6
00:01:22,584 --> 00:01:23,543
Davide...

7
00:01:23,626 --> 00:01:25,128
Váš čaj, paní.

8
00:01:25,253 --> 00:01:26,671
Davide, tys ho zradil!

9
00:01:26,754 --> 00:01:28,006
Paní Fenningová, Batesi, rychle!

10
00:01:28,089 --> 00:01:32,135
Co se děje?

11
00:01:32,260 --> 00:01:35,221
Paní a plukovník.
Něco se děje.

12
00:01:35,305 --> 00:01:36,764
Nemohu otevřít dveře.

13
00:01:36,848 --> 00:01:38,892
Já to vyzkouším.

14
00:01:43,938 --> 00:01:45,481
Paní Barclayová

15
00:01:45,607 --> 00:01:47,984
Paní Barclayová, otevřete prosím!

16
00:02:13,301 --> 00:02:15,970
Paní Barclayová, otevřete prosím!

17
00:02:16,095 --> 00:02:19,766
Je zamčeno zevnitř
a není tu klíč.

18
00:02:19,849 --> 00:02:23,061
Zajdu pro doktora a na policii.

19
00:02:30,061 --> 00:02:34,261
MRZÁK

20
00:02:54,261 --> 00:02:57,387
Proslulý pluk Royal Mallows.

21
00:02:57,389 --> 00:03:03,142
Když jsem se vracel zraněn,
pár jich na palubě,, Orontes" bylo.

22
00:03:03,226 --> 00:03:07,689
Během povstání v Indii
se vyznamenali, dokázali zázraky.

23
00:03:07,814 --> 00:03:10,108
Nebudete litovat,
že jste ten případ vzal.

24
00:03:25,206 --> 00:03:30,503
Doktor Watson, bývalý vojenský
........