1
00:00:01,825 --> 00:00:03,425
Viděli jste...

2
00:00:05,425 --> 00:00:07,125
Prosím, já nechci. Já nechci.

3
00:00:07,160 --> 00:00:08,325
Pomáhá to.

4
00:00:22,725 --> 00:00:24,225
Co se to s vámi děje?

5
00:00:24,725 --> 00:00:26,525
Co by se mělo dít?

6
00:00:26,560 --> 00:00:28,090
Ještě jsem neviděla, že byste se takhle choval.

7
00:00:28,125 --> 00:00:29,725
Oh, vážně? Oh, za těch pár měsíců, co mě znáte...

8
00:00:29,760 --> 00:00:31,092
...jste neviděla, že bych se takhle choval?

9
00:00:31,127 --> 00:00:32,425
No, bez urážky, Emily, ale...

10
00:00:32,725 --> 00:00:34,625
...vy opravdu nevíte, o čem to mluvíte, že ne?

11
00:00:36,525 --> 00:00:38,925
Dnes časně ráno Katrina zasáhla mexické pobřeží...

12
00:00:38,960 --> 00:00:41,192
...a vítr dosáhl rychlosti nad 200 km/h.

13
00:00:41,227 --> 00:00:43,326
Mnoho domů bylo zničeno.

14
00:00:43,361 --> 00:00:45,425
Obyvatelé se snaží evakuovat.

15
00:00:50,725 --> 00:00:52,090
Posloucháš mě, tati?

16
00:00:52,125 --> 00:00:53,925
Popadni peněženku a zmiz už odtamtud.

17
00:00:53,960 --> 00:00:54,990
Autobusy se zaplňují.

18
00:00:55,025 --> 00:00:56,725
Tenhle případ mě žere, Billy.

19
00:00:57,125 --> 00:00:57,890
Tati.

20
00:00:57,925 --> 00:00:59,090
Vykašli se na ten zpropadený případ.

21
00:00:59,125 --> 00:01:00,790
Co mi to, sakra uniká?

22
00:01:00,825 --> 00:01:03,325
Tati, lidi se topí ve svých domech.

23
00:01:03,360 --> 00:01:05,825
Všechno zaplaví voda.

24
00:01:06,625 --> 00:01:07,990
Dostal jsem další dopis, Billy.

25
00:01:08,025 --> 00:01:10,425
K čertu s dopisem.
Zapomeň na toho sériovýho vraha.
........