1
00:00:03,212 --> 00:00:05,797
<i> ...a já věřím,
že neexistuje větší výzva,</i>

2
00:00:05,797 --> 00:00:07,299
<i> než je služba veřejnosti.</i>

3
00:00:10,219 --> 00:00:12,513
A pokud ostatní vidí Senát

4
00:00:12,554 --> 00:00:14,223
jako odrazový můstek
k vyšším místům,

5
00:00:14,306 --> 00:00:15,682
ujišťuji vás,

6
00:00:15,682 --> 00:00:19,932
že nevidím lepší službu
lidem, které miluji.

7
00:00:22,981 --> 00:00:25,609
911. Jak vám mohu pomoci?

8
00:00:25,651 --> 00:00:29,241
V hotelu Quincy
je muž se zbraní.

9
00:00:32,491 --> 00:00:35,202
...vytvořím Kalifornii bezpečnou
vůči hrozbám zvenku

10
00:00:35,202 --> 00:00:36,995
- i zevnitř.
- Ahoj Bille.

11
00:00:36,995 --> 00:00:38,413
Done. Díky, že jste
přišli, chlapci.

12
00:00:38,413 --> 00:00:39,456
Je to tu napjaté.

13
00:00:39,456 --> 00:00:41,208
- Hodí se nám oči navíc.
- A co se děje?

14
00:00:41,208 --> 00:00:43,085
Proč je senátor stále
tady i po té hrozbě?

15
00:00:43,085 --> 00:00:44,503
Nechtěl to ukončit.

16
00:00:44,503 --> 00:00:45,963
Takže naprosto netušíme

17
00:00:45,963 --> 00:00:48,715
- kdo už se dostal dovnitř.
- Pusťte vysílání mým lidem.

18
00:00:48,715 --> 00:00:49,967
Vy se běžte
podívat do sálu.

19
00:00:49,967 --> 00:00:50,551
Jasně.

20
00:00:52,302 --> 00:00:55,180
...sérií reforem
určených k odvrácení

21
00:00:55,180 --> 00:00:58,016
30 let nemístného
optimismu

22
00:00:58,016 --> 00:01:00,811
o srdci zločinu a toho,
........