1
00:00:01,808 --> 00:00:04,344
Tú oblasť sme mali preskúmať
pred dvoma hodinami.

2
00:00:04,417 --> 00:00:06,141
Stretnutie je dohodnuté na dnes
večer.

ä3
00:00:06,176 --> 00:00:08,935
- S tým nič neurobíme.
- Zdržanie na colnici.

4
00:00:11,252 --> 00:00:12,599
To je veľa Euro(panov).

5
00:00:12,638 --> 00:00:14,258
To povedal Alexander Veľký.

6
00:00:14,287 --> 00:00:16,274
Ja som sa musel
podpísať pod tých 32 miliónov,

7
00:00:16,298 --> 00:00:18,901
tak nech vás nevidím mať na sebe
Pradu na ceste domov.

8
00:00:19,292 --> 00:00:21,065
Sprostredkovateľ si berie dva
svojej veľkosti.

9
00:00:21,100 --> 00:00:22,886
Petrov sa neukáže,

10
00:00:22,968 --> 00:00:24,694
kým si ťa miestny chlapík
neprezrie.

11
00:00:24,729 --> 00:00:26,767
Poďme sa teda nahodiť.

12
00:00:26,837 --> 00:00:30,042
Myslím, že som vám zobrala správne
veľkosti. Ja vám pomôžem, aby ste
lepšie zapadli.

13
00:00:30,054 --> 00:00:31,181
Zapadli kde?

14
00:00:31,216 --> 00:00:33,028
Ten sprostredkovateľ, Dragan,
prevádzkuje klub.

15
00:00:33,240 --> 00:00:35,412
- My si s tým už poradíme.
- To nie je gay klub.

16
00:00:35,470 --> 00:00:38,606
Aby ste sa tam dostali, potrebujete
dámsku spoločnosť. To budem ja.

17
00:01:19,203 --> 00:01:23,253
Pri bare, hnedá košeľa,
zlatá reťaz.

18
00:01:46,868 --> 00:01:49,486
- Dragan?
- Áno. Správne.

19
00:01:49,510 --> 00:01:51,400
Rád vás poznávam.

20
00:01:51,400 --> 00:01:53,868
Aj ja vás.
Poďme trochu obchodovať.

21
00:02:03,639 --> 00:02:05,774
Ako dlho budete v Kosove?

22
........