1
00:00:01,080 --> 00:00:04,000
Ano, to bylo fakt vtipné.
Mohli bychom necaht už ty vousy být?

2
00:00:04,160 --> 00:00:07,040
Jen říkám, že co ses vrátil z dovolené,
vypadáš jako vůdce sekty.

3
00:00:07,200 --> 00:00:10,500
- Vypadáš, jako Bee Gee bezdomovec.
- Jako pytlík Toma Jonese.

4
00:00:10,620 --> 00:00:12,847
Myslím, že takhle vypadám svědomitě...

5
00:00:13,081 --> 00:00:15,425
A nebezpečně.
Jako osamocený chirurg.

6
00:00:15,720 --> 00:00:18,075
Víš, že dneska chirurgové trénují s Nintendo Wii?

7
00:00:18,195 --> 00:00:21,653
Ježíši, Dome. můžeš s tím přestat?
Nikdo ti to Wii zadarmo nepošle!

8
00:00:21,773 --> 00:00:24,480
Už o tom mluvíš asi po dvacáté.

9
00:00:24,640 --> 00:00:27,520
To není reklama.
Vždyť ani já to Nintendo Wii nemám.

10
00:00:27,879 --> 00:00:28,989
Ale já bych rád.

11
00:00:29,480 --> 00:00:31,984
Lindsay, mám na jedničce Tima.
Má pro vás další kvízovou otázku.

12
00:00:32,104 --> 00:00:34,600
- Jen do nás!
- Pro ty, kteří si nás právě pustili...

13
00:00:34,829 --> 00:00:38,440
právě se připravujeme na zítřejší
legendární Hospodský Kvíz Johna Peela.

14
00:00:38,719 --> 00:00:42,040
kdy vás vyzýváme,
abyste porazili tým Kapitána Coxe.

15
00:00:42,276 --> 00:00:45,276
Neporažený tři roky.
Nikam se ti nechce, viď, Johne?

16
00:00:45,396 --> 00:00:49,240
Ne, správně, Dome. Chci tu
zůstat s tebou, protože jsi úžasný.

17
00:00:49,535 --> 00:00:51,680
Díky, Johne.
A taky si myslím, že jsi celkem fešák.

18
00:00:52,239 --> 00:00:54,711
Dobře, přestaň flirtovat s Johnem.
Time, jaká je tvoje otázka?

19
00:00:54,831 --> 00:00:56,117
<i>Kterou písničku od Beatles</i>

20
00:00:56,237 --> 00:00:59,441
<i>předělali The Lost Dogs na svém albu
Little Red Riding Hood?</i>

21
00:01:00,558 --> 00:01:02,800
- <i>I'm A Loser.</i>
- <i>Přesně. A ty jsi Loser - ubožák.</i>

........