00:00:01,310 --> 00:00:04,020
Jsem překvapená, že ses dokázal dostat zpátky, potom cos ji viděl.

2
00:00:04,720 --> 00:00:06,790
Ale to se ostatně dalo od mého žáka čekat.

3
00:00:06,790 --> 00:00:08,050
To ne…

4
00:00:08,750 --> 00:00:12,190
Ale pravidla jsou pravidla.

5
00:00:13,810 --> 00:00:14,610
Už nejsem vaší učitelkou.

6
00:00:17,890 --> 00:00:18,840
Učitelko-

7
00:00:18,920 --> 00:00:19,470
Ale.

8
00:00:23,290 --> 00:00:24,730
Ještě stihnete vlak.

9
00:00:24,790 --> 00:00:26,060
Vraťte se domů.

10
00:00:28,120 --> 00:00:30,420
Díky… za všechno.

11
00:00:31,370 --> 00:00:37,040
Život je příliš dlouhý, aby vymazal tyhle pocity,

12
00:00:38,330 --> 00:00:43,670
chci znovu zkusit dělat věci, s nimiž už jsem skončila.

13
00:00:44,670 --> 00:00:51,760
Překlad: Takku; Korekce: Tall, phibo; Časování: lerrine

14
00:00:53,440 --> 00:00:59,980
I když jsem se možná hnala za pokračováním snu,

15
00:01:00,310 --> 00:01:06,280
jen se potácím mezi lidmi na křivolaké, úzké cestě.

16
00:01:06,280 --> 00:01:09,450
Ne že bych se chtěla vrátit k těm starým dnům.

17
00:01:09,450 --> 00:01:12,950
Jenom hledám nebe, které jsem ztratila.

18
00:01:12,950 --> 00:01:14,620
Doufám, že pochopíš,

19
00:01:14,620 --> 00:01:19,830
přestaň se tvářit smutně, jako by ses obětoval.

20
00:01:19,830 --> 00:01:21,540
Slzy neukončí hřích,

21
00:01:21,540 --> 00:01:23,210
vždycky v tom bolestně pokračuješ,

22
00:01:23,210 --> 00:01:24,880
nevidím východ,

23
00:01:25,000 --> 00:01:26,700
na koho čekáš v bludišti ze svých pocitů?

24
00:01:26,720 --> 00:01:28,340
Jako hláskování jiné zprávy

25
00:01:28,340 --> 00:01:30,090
chci to vykřičet upřímněji.

26
........