1
00:00:00,209 --> 00:00:01,877
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,877 --> 00:00:03,962
- No, dr. Roweová...
- Říkejte mi Teddy.

3
00:00:03,962 --> 00:00:06,256
Přestaň se zajímat o to,
co si druzí o tobě myslí...

4
00:00:06,256 --> 00:00:08,967
a dělej to, co dělat chceš.

5
00:00:08,967 --> 00:00:10,093
Chcete slyšet pravdu?

6
00:00:10,093 --> 00:00:12,345
Nikdy se nedostane
do celonárodní kampaně.

7
00:00:12,345 --> 00:00:15,348
Ne s těmi úzkými padoušskými rty.

8
00:00:15,348 --> 00:00:18,768
Dr. Troy, plastický chirurg
a pacient s rakovinou prsu.

9
00:00:18,768 --> 00:00:21,271
Vím, jaké to je kouknout se do zrcadla
a vidět v něm své znetvořené tělo.

10
00:00:21,271 --> 00:00:22,981
Ale rozhodně se s tím nesmířím.

11
00:00:22,981 --> 00:00:24,524
Liz si myslela,
že se kvůli ní změníš.

12
00:00:24,524 --> 00:00:26,902
Informovala mě, že se
stěhuje zpátky do Miami.

13
00:00:31,406 --> 00:00:33,742
Děkuji.

14
00:00:36,328 --> 00:00:39,247
Je tam vážně úplná tma?

15
00:00:39,247 --> 00:00:40,582
Jak poznáme, co jíme?

16
00:00:40,582 --> 00:00:42,584
Musíš tomu tak trochu slepě věřit, Seane.

17
00:00:42,584 --> 00:00:46,880
Tahle zkušenost je
o rozvíjení ostatních smyslů.

18
00:00:52,928 --> 00:00:54,679
Dobrý večer. Vaše jméno, prosím?

19
00:00:54,679 --> 00:00:57,140
- McNamara.
- 20:15.

20
00:00:57,140 --> 00:01:03,271
Položte, prosím, svou ruku na rameno
osoby před vámi a následujte mě.

21
00:01:10,487 --> 00:01:12,030
Ježiši, nic nevidím.

22
00:01:12,030 --> 00:01:14,199
O tom to je, blbče.

23
00:01:14,199 --> 00:01:16,785
........