1
00:00:03,311 --> 00:00:06,775
<i>Jeden z najväčších problémov, ktorý som
mal v škole bolo, že som nemal žiadny rešpekt.</i>

2
00:00:07,329 --> 00:00:09,211
<i>Ľudia ma nerešpektovali na obede.</i>

3
00:00:09,288 --> 00:00:10,346
Hej! To je moja žemľa.

4
00:00:10,541 --> 00:00:11,541
Sklapni.

5
00:00:13,644 --> 00:00:15,443
<i>Nerešpektovali ma na chodbách.</i>

6
00:00:15,566 --> 00:00:16,698
Hej, človeče, to je môj kabát.

7
00:00:16,699 --> 00:00:17,699
Sklapni!

8
00:00:19,153 --> 00:00:21,498
<i>Nerešpektovali ma ani počas
požiarných cvičení.</i>

9
00:00:21,567 --> 00:00:25,135
Och, Chris, choď naspäť do vnútra
a uisti sa, že nič cenné nezhorí.

10
00:00:26,660 --> 00:00:28,014
<i>Snažil som sa, nájsť si priateľov.</i>

11
00:00:28,015 --> 00:00:29,309
<i>Dokonca som kandidoval na predsedu.</i>

12
00:00:29,411 --> 00:00:31,293
<i>Ale nemohol som získať žiadny rešpekt.</i>

13
00:00:32,889 --> 00:00:33,934
Sklapni.

14
00:00:34,300 --> 00:00:35,868
Ty. Zdvihni ich.

15
00:00:36,303 --> 00:00:37,303
Čo ak nie?

16
00:00:37,354 --> 00:00:39,620
<i>Jediné decká na škole, ktoré
mali rešpekt od každého,</i>

17
00:00:39,621 --> 00:00:40,920
<i>boli kontrolóri chodieb.</i>

18
00:00:40,921 --> 00:00:42,570
Zostaneš po škole
tak dlho,

19
00:00:42,629 --> 00:00:44,815
že tvoje deti sa dostanú
zo školy skôr, ako ty.

20
00:00:44,985 --> 00:00:47,878
<i>Kontrolóri chodieb, boli jediní,
ktorí sa podobali polícii.</i>

21
00:00:47,879 --> 00:00:50,388
<i>Nemohli vás zatknúť,
ale mohli vás zapísať.</i>

22
00:00:50,389 --> 00:00:51,389
Vďaka.

23
00:00:51,484 --> 00:00:53,740
<i>Och... a ak ste boli čierni,
tak vás mohli zastreliť.</i>
........