1
00:00:12,525 --> 00:00:14,004
Poloha X, tu Mack.

2
00:00:14,912 --> 00:00:15,900
Tu Griff, Mack.

3
00:00:15,935 --> 00:00:17,670
Na severozápade
od Spring a Piatej.

4
00:00:18,053 --> 00:00:20,501
Zadné dvere sú otvorené,
no máme tu nečakaných hostí.

5
00:00:20,736 --> 00:00:22,325
Rozumiem.
Nejakí vlastníci?

6
00:00:23,095 --> 00:00:25,495
Nie.
Len mäsiari a vypatlanci.

7
00:00:25,530 --> 00:00:27,885
Ale je ich tu dosť,
tak prídite čo najtichšie.

8
00:00:28,864 --> 00:00:30,933
Rozkaz.
Zahoď technológiu.

9
00:00:31,177 --> 00:00:32,283
Zahodiť technológiu.

10
00:01:04,542 --> 00:01:06,542
Domček bábik
1x13 Prvý epitaf

11
00:01:20,323 --> 00:01:22,759
Fajn.
Ako ďaleko do nového sídla?

12
00:01:24,142 --> 00:01:26,142
- Kde je Lora?
- Mäsiar.

13
00:01:26,516 --> 00:01:28,521
- Roztrhali ju?
- Imprintovali ju.

14
00:01:28,738 --> 00:01:30,772
Skoro sme si nevšimli,
ako ju ovládol ten vírus.

15
00:01:31,435 --> 00:01:32,625
Zneškodnil som ju.

16
00:01:33,610 --> 00:01:34,831
Už jej je dobre.

17
00:01:37,119 --> 00:01:38,255
Čo máš takú tvár?

18
00:01:38,793 --> 00:01:40,521
Mám ju od narodenia.
Nestaraj sa.

19
00:01:40,556 --> 00:01:42,754
- Plakala si?
- Sústreďme sa, vážení.

20
00:01:42,789 --> 00:01:45,105
- Musíme sa dostať do podzemia.
- Mali by sme vypadnúť z mesta.

21
00:01:45,140 --> 00:01:48,271
- Neprežili by sme ani tri míle.
- A preto budme žiť v kanáloch?

22
........