1
00:00:43,300 --> 00:00:51,321
CZ překlad: flashi
(přeloženo z SK od: Scapino)

2
00:00:51,803 --> 00:00:58,694
Kletba Měsíčního údolí

3
00:01:40,733 --> 00:01:44,976
Pane, dnes odevzdáváme tělo Tvého syna...

4
00:01:44,975 --> 00:01:50,391
plukovníka George Herberta Merryweathera zemi.

5
00:01:50,173 --> 00:01:53,173
Země zemi,

6
00:01:53,213 --> 00:01:55,386
Popel popelu,

7
00:01:55,452 --> 00:01:57,752
Prach prachu.

8
00:01:57,773 --> 00:02:03,640
Žádáme tě, abys ho vzkřísil ve věčný posmrtný život.

9
00:02:11,813 --> 00:02:15,593
Pán dal, Pán vzal.

10
00:02:17,895 --> 00:02:22,931
Dovol nám Pane, v této době smutku.

11
00:02:52,174 --> 00:02:54,378
Slečno Merryweatherová.

12
00:02:57,616 --> 00:03:01,528
Toto je poslední vůle a testament...

13
00:03:01,534 --> 00:03:06,191
plukovníka George Herberta
Merryweathera z Londýna.

14
00:03:06,174 --> 00:03:09,587
On... on... O všechno přišel?

15
00:03:09,616 --> 00:03:12,862
Vrátil se domů?

16
00:03:13,576 --> 00:03:17,571
Ne... ne, plukovník nebyl v Londýně.

17
00:03:17,574 --> 00:03:23,025
Protože mi psal, že se vrací domů...

18
00:03:25,337 --> 00:03:29,745
Tvůj otec ti zanechal tuto knihu.

19
00:03:31,817 --> 00:03:33,854
Je to tvé dědictví.

20
00:03:42,577 --> 00:03:45,907
Antická kronika údolí Moonacre.

21
00:03:47,237 --> 00:03:49,607
Vím, že je to těžké...

22
00:03:49,677 --> 00:03:55,938
ale jsem si jistá, že tě tvůj otec miloval.

23
00:03:57,018 --> 00:03:59,969
On jen...

24
00:04:00,018 --> 00:04:01,427
... víš... všichni...

25
00:04:01,538 --> 00:04:05,946
........