1
00:00:01,676 --> 00:00:06,672
Transcript: Chocolate.
Synch: Travis (forom.com)
SK translation: Mona_Lisa

2
00:00:30,525 --> 00:00:33,525
prečasoval: jaYo
pre: DVDRip REWARD

3
00:00:49,618 --> 00:00:50,691
Zdravím.

4
00:00:51,775 --> 00:00:54,612
Ja som Thomas.
Teší ma, že vás spoznávam.

5
00:02:21,695 --> 00:02:23,631
Ahoj.

6
00:02:23,736 --> 00:02:26,150
Som Thomas.

7
00:02:26,258 --> 00:02:27,390
Teší ma, že ťa spoznávam.

8
00:02:27,496 --> 00:02:29,510
Ahoj.

9
00:02:29,617 --> 00:02:32,633
Wayne. Poď sem! Poď sem!

10
00:02:32,738 --> 00:02:35,092
Nerozprávaj sa s ním.
Preboha.

11
00:03:27,217 --> 00:03:28,172
Haló?

12
00:03:29,937 --> 00:03:30,890
Mama?

13
00:03:34,818 --> 00:03:36,353
Merde!

14
00:03:36,457 --> 00:03:39,433
Kúpil som si túto kartu na 120 minút.

15
00:03:39,538 --> 00:03:42,870
Prevolal som 2 minúty.
Nič tam nazostalo.

16
00:03:42,975 --> 00:03:44,391
Chceš si kúpiť ďalšiu kartu?

17
00:03:44,495 --> 00:03:45,430
Nie, nie, nie, nie.

18
00:03:45,536 --> 00:03:47,433
Moja mama,
ona bude veľmi nešťastná.

19
00:03:47,538 --> 00:03:49,851
Bude to päť libier.

20
00:03:53,855 --> 00:03:55,852
Päť libier.

21
00:03:57,498 --> 00:03:58,950
Oi!

22
00:03:59,056 --> 00:04:01,731
Oi, čo to robíte? Poďte sem.

23
00:04:02,978 --> 00:04:04,873
Naposledy som vám, decká,
povedal čo vám urobím!

........