1
00:00:02,302 --> 00:00:03,826
Hsiao Guei
(vyvolávání dětských duchů)

2
00:00:03,970 --> 00:00:07,838
Čínský lidový zvyk,
při kterém lidé

3
00:00:07,974 --> 00:00:11,637
ukládají do urny
mrtvé embryo

4
00:00:11,778 --> 00:00:13,905
a krmí jej krví
jejich pánů.

5
00:00:14,047 --> 00:00:17,483
Dětští duchové pak přináší
svým pánům štěstí.

6
00:00:17,617 --> 00:00:20,313
Někteří jsou tak silní,
že dokážou i zabít.

7
00:00:20,453 --> 00:00:24,082
Za tyto schopnosti
se však draze platí ...

8
00:03:33,346 --> 00:03:34,278
Pane Yangu,

9
00:03:34,414 --> 00:03:36,880
celková výměra pozemku
je 7000 čtverečních stop,

10
00:03:36,916 --> 00:03:40,374
výměra domu 2600 stop.

11
00:03:40,520 --> 00:03:41,919
Vše je v dokumentaci.

12
00:03:42,055 --> 00:03:43,454
Chcete si to zkontrolovat?

13
00:03:43,957 --> 00:03:45,754
Jak je ten dům starý?

14
00:03:50,363 --> 00:03:51,990
70 - 80 let.

15
00:03:52,532 --> 00:03:53,590
To zní jako by byl

16
00:03:53,733 --> 00:03:56,031
z období japonské okupace?

17
00:03:57,303 --> 00:03:59,168
Zajímáte se o domy ?

18
00:03:59,405 --> 00:04:01,896
Jsem architekt.

19
00:04:02,675 --> 00:04:05,508
O tomto domě jsem
nikdy neslyšel.

20
00:04:06,079 --> 00:04:07,273
Pane Yangu,

21
00:04:07,413 --> 00:04:09,779
strávil jste většinu
života v Anglii,

22
00:04:09,916 --> 00:04:13,248
takže toho o svých zdejších
příbuzných asi moc nevíte.

23
........