1
00:00:01,080 --> 00:00:02,290
Od této chvíle asi za hodinu

2
00:00:02,330 --> 00:00:03,590
přijde zemětřesení.

3
00:00:03,610 --> 00:00:05,390
V předchozích dílech Eli Stone ...

4
00:00:05,410 --> 00:00:06,970
Oh můj bože!

5
00:00:07,330 --> 00:00:08,800
Připadá mi, že teď vidím věci,

6
00:00:08,800 --> 00:00:10,250
věci, které tu vždycky byli,

7
00:00:10,250 --> 00:00:12,780
ale já jsem si jich nikdy před tím nevšiml.

8
00:00:12,790 --> 00:00:15,740
Tvůj otec mi řekl,
že jednoho dne

9
00:00:15,760 --> 00:00:17,500
mu svůj dluh splatím.

10
00:00:17,530 --> 00:00:18,790
Nevěděl jsem, co tím myslí.

11
00:00:18,800 --> 00:00:20,890
Doporučuji pacientům, aby
si svoje věci dali dopořádku.

12
00:00:20,910 --> 00:00:21,910
Měl bych sepsat závěť?

13
00:00:21,950 --> 00:00:23,790
Před tím, než půjdu na operaci...

14
00:00:23,820 --> 00:00:25,800
Chceš po nás, abychom ti
dosvědčili sebevražednou smlouvu?

15
00:00:25,830 --> 00:00:27,840
Je to prohlášení o tom,
jak a za jakých

16
00:00:27,860 --> 00:00:30,690
podmínek nechci žít.

17
00:00:31,210 --> 00:00:32,500
C.B.P stabilní.

18
00:00:33,180 --> 00:00:35,050
Tlak 100 na 70.

19
00:00:36,490 --> 00:00:37,620
Zůstaňte na 2 litrech.

20
00:00:38,010 --> 00:00:38,540
Tak je to dobře.

21
00:00:38,570 --> 00:00:40,030
Zářez je zabezpečný.

22
00:00:40,070 --> 00:00:42,100
Připravuji se vyndat aneurysma.

23
00:00:42,120 --> 00:00:44,870
Kyslík...hlava je dobrá.
Dýchání normální.

24
00:00:45,810 --> 00:00:46,710
Klesá puls.
........