1
00:00:00,239 --> 00:00:02,335
V předchozích dílech Warehouse 13...

2
00:00:03,378 --> 00:00:05,379
Arthur Nielsen.
Můžete mi říkat Artie.

3
00:00:05,547 --> 00:00:08,591
- Jsem rád, že jste v týmu.
- Jakém týmu? Co je tohle za místo?

4
00:00:08,759 --> 00:00:11,844
Vy oba budete pracovat se mnou
jako sběrači a ochránci tajemství.

5
00:00:12,012 --> 00:00:14,209
Slečno Beringová,
pane Lattimere,

6
00:00:14,509 --> 00:00:16,991
vítejte do Skladiště 13.

7
00:00:18,132 --> 00:00:20,561
Můžeme se vrátit k tomu, že se někdo
dostal do počítačů Skladiště?

8
00:00:20,919 --> 00:00:22,730
Někdo se ti hrabal v systému.

9
00:00:22,898 --> 00:00:24,778
Skladiště 13.

10
00:00:25,276 --> 00:00:26,233
Někdo se tam naboural.

11
00:00:43,834 --> 00:00:47,551
<i>Gilotina, která sťala Marii Antoinettu</i>

12
00:01:23,711 --> 00:01:25,873
Myko, hodila by se mi tady pomoc.

13
00:01:25,998 --> 00:01:28,351
Nejdřív odvedu pozornost četníků.
Takový byl plán.

14
00:01:28,476 --> 00:01:30,790
Pamatuješ?
Vyměnil jsi už čepel?

15
00:01:30,915 --> 00:01:32,800
Kdyby jo, asi bych nevolal, nemyslíš?

16
00:01:33,100 --> 00:01:34,995
Chvíli vydrž.
Jsem tam za dvě minuty.

17
00:01:43,329 --> 00:01:45,944
Dobrý večer. Kde jsou tady záchody?

18
00:01:46,044 --> 00:01:47,878
Stůjte, policie!

19
00:01:53,872 --> 00:01:56,907
- Pete, čas vypršel.
- No tak, už to skoro je.

20
00:02:02,883 --> 00:02:04,248
Já tě dostanu.

21
00:02:33,367 --> 00:02:34,612
Moc pěkný.

22
00:02:35,598 --> 00:02:38,641
Rande s tebou musí být super sranda.
Na to chlapi letí.

23
00:02:38,766 --> 00:02:40,822
........