1
00:00:03,280 --> 00:00:04,957
Místa označená X, chlapi.

2
00:00:05,038 --> 00:00:07,153
Poklad bude pod timi sloupy.

3
00:00:15,619 --> 00:00:17,632
Kdepak jsi, moje zlatá?

4
00:00:23,113 --> 00:00:24,893
Konečně...

5
00:00:26,814 --> 00:00:29,379
...hledání zrádně končí.

6
00:00:30,333 --> 00:00:32,104
Lyra je má.

7
00:00:32,105 --> 00:00:34,241
-Jo, šéfe.
-Oprava.

8
00:00:37,547 --> 00:00:40,551
Jelikož si jí našel
na území amazonek...

9
00:00:41,395 --> 00:00:43,479
...pak říkám že je naše.

10
00:00:48,400 --> 00:00:49,592
Sem.

11
00:00:50,736 --> 00:00:51,896
Na!

12
00:00:52,700 --> 00:00:53,710
Ne! Ne, ne, ne!

13
00:00:53,711 --> 00:00:55,395
Hele, hele...
Něco ti řeknu...

14
00:00:55,396 --> 00:00:58,182
Když po té lyře toužíš, vem si...

15
00:00:58,601 --> 00:01:00,413
...ji z mých mrtvích prstů.

16
00:01:00,414 --> 00:01:02,007
S radostí.

17
00:01:08,743 --> 00:01:10,120
No, děti...

18
00:01:10,121 --> 00:01:13,303
Když si neumíte slušně hrát,
musím vám ji vzít.

19
00:01:13,304 --> 00:01:14,207
Xena...

20
00:01:14,300 --> 00:01:16,030
Kde se tu lyra vzala?

21
00:01:16,031 --> 00:01:19,050
Ono je jich hodně.
Schovaných po světě.

22
00:01:19,576 --> 00:01:22,196
Tak si Terpsichore představuje
šíření hudby.

23
00:01:24,000 --> 00:01:25,673
-Ahoj, Gabriello.
-Draco...

24
........