1
00:00:12,175 --> 00:00:22,175
www.titulky.com

2
00:00:43,308 --> 00:00:52,020
Na konci minulého století znamenala
řeka Pecos v Texasu hranici mezi civilizací.

3
00:00:52,021 --> 00:01:00,107
Na západ od ní neexistoval pořádek ani zákon,
žili tam jen špatní lidé a chřestýši.

4
00:01:03,527 --> 00:01:08,821
Možná to tak tehdy nebylo...
ale mohlo být.

5
00:01:20,424 --> 00:01:25,587
ŽIVOT A DOBA SOUDCE ROY BEANA

6
00:04:31,397 --> 00:04:33,775
Dveře.

7
00:04:33,775 --> 00:04:37,237
Zavři dveře, mladej.

8
00:04:52,919 --> 00:04:55,630
Whisky.

9
00:05:38,339 --> 00:05:41,092
Nazdar.

10
00:05:41,092 --> 00:05:43,511
Bean, Roy Bean.

11
00:05:43,511 --> 00:05:47,891
Možná jste o mně slyšeli.
Mám obrázek na zdi.

12
00:05:47,891 --> 00:05:52,228
Teda jako venku na druhé straně zdi.

13
00:05:53,730 --> 00:05:55,648
Zrovna...

14
00:05:55,648 --> 00:05:59,527
jsme vykradli Banku dole v Magdaleně.

15
00:05:59,527 --> 00:06:00,904
Nebyla to žádná sranda.

16
00:06:00,904 --> 00:06:03,531
Bonanza Studovi odstřelili půlku levé ruky,

17
00:06:03,531 --> 00:06:06,743
a já jsem schytal dvě dávky železných hrubých broků

18
00:06:06,743 --> 00:06:09,829
přímo do kotníku.

19
00:06:16,252 --> 00:06:19,589
Slyšel jsem, že muž na útěku
je vždycky vítán na západ od řeky Pecos.

20
00:06:19,589 --> 00:06:22,842
Možná jsem slyšel špatně.

21
00:06:22,884 --> 00:06:26,012
Slyšel jsi správně.

22
00:06:33,436 --> 00:06:36,147
Revidovaná sbírka zákonů státu Texas.

23
00:06:36,147 --> 00:06:37,857
K čemu to tady máte?

24
00:06:37,857 --> 00:06:41,444
Aby na to chcali děvky.
........