1
00:00:00,042 --> 00:00:03,660
<i>Občania nahlásili streľbu
pri bloku 1400 na Vesperovej.</i>

2
00:00:03,702 --> 00:00:06,237
<i>Možná lokácia 6A-37.</i>

3
00:00:06,279 --> 00:00:08,188
<i>Letka 13. Smerujeme
k tomu miestu.</i>

4
00:00:08,230 --> 00:00:09,798
<i>Budeme tam o 30 sekúnd.</i>

5
00:00:10,100 --> 00:00:11,381
<i>Rozumiem, letka 13.</i>

6
00:00:12,179 --> 00:00:13,223
<i>319 na ceste.</i>

7
00:00:14,198 --> 00:00:15,511
<i>274 odpovedá.</i>

8
00:00:20,033 --> 00:00:22,313
<i>Letka 13. Som nad
Friarovou a Vesperovou.</i>

9
00:00:22,355 --> 00:00:25,358
<i>Je tu policajné auto.
V oblasti kód 6.</i>

10
00:00:25,568 --> 00:00:27,985
<i>10-4, letka 13.
Informujte, prosím.</i>

11
00:00:29,097 --> 00:00:30,551
<i>Asi je tu niekto postrelený.</i>

12
00:00:30,953 --> 00:00:33,700
<i>Centrála, pošlite hneď na
moju pozíciu sanitku...</i>

13
00:00:33,742 --> 00:00:35,077
<i>Friarová a Vesperová.</i>

14
00:00:35,119 --> 00:00:37,626
<i>Rozumiem, letka 13. Viete
určiť pozíciu dôstojníkov?</i>

15
00:00:37,802 --> 00:00:40,147
<i>- Neodpovedajú. - Hej,
chlapci na Friarovej a Vesperovej...</i>

16
00:00:40,189 --> 00:00:41,624
<i>ohlásili by ste sa letke 13?</i>

17
00:00:42,250 --> 00:00:45,544
<i>Voz 542, ohláste sa letke 13.
Ste hore, kamoši?</i>

18
00:00:47,616 --> 00:00:50,895
<i>Dôstojníci na Friarovej a
Vesperovej, ohláste sa letke 13.</i>

19
00:00:54,388 --> 00:00:56,168
<i>Kolega, rýchlo to obkrúžme.</i>

20
00:00:59,894 --> 00:01:01,362
<i>Asi tu mám pár dôstojníkov.</i>

21
00:01:01,898 --> 00:01:05,094
<i>Centrála, oznamujem... na mojej
pozícii sú postrelení dôstojníci.</i>

22
00:01:05,136 --> 00:01:07,128
<i>Friarová a Vesperová...
potrebujú pomoc.</i>

........