1
00:00:02,817 --> 00:00:09,411
<b><i>Halló, halló!</i></b>

2
00:00:25,132 --> 00:00:28,997
Před Vámi stojí velmi
štastný muž.

3
00:00:28,998 --> 00:00:32,370
Tamten balón nese dva
britské piloty

4
00:00:32,371 --> 00:00:34,808
kteří se ukrývali
v mé kavárně.

5
00:00:34,918 --> 00:00:40,804
Příznivý vítr je právě teď
unáší zpátky do Anglie.

6
00:00:41,120 --> 00:00:42,305
A teď když jsou pryč,

7
00:00:42,306 --> 00:00:45,824
mě už partizáni nemůžou
vydírat, abych je schovával

8
00:00:45,825 --> 00:00:49,588
a Němci mě ze stejného
důvodu nemůžou dát zastřelit.

9
00:00:49,589 --> 00:00:53,568
Teď mi už zbývá jen
dopravit mou tchýni,

10
00:00:53,569 --> 00:00:58,869
která leží v rakvi v tamtom pohřebáku,
zpátky domů a do její postele.

11
00:00:58,960 --> 00:01:04,311
Pak se můžu vrátit ke své práci a ždímat
z Němců tolik peněz, kolik půjde.

12
00:01:06,877 --> 00:01:10,780
Oh, René, jsi hrdina odboje!

13
00:01:10,781 --> 00:01:14,032
Celá vesnice bude
o tobě mluvit.

14
00:01:14,120 --> 00:01:17,078
Plnil jsem jen povinost
vůči Francii.

15
00:01:18,479 --> 00:01:20,286
René, musíme se rychle vrátit,

16
00:01:20,323 --> 00:01:24,349
zavolat Londýnu a říct jim,
že je balón na cestě.

17
00:01:29,672 --> 00:01:31,996
Oh, Edith?!

18
00:01:31,997 --> 00:01:33,726
Marie?!

19
00:01:33,727 --> 00:01:38,339
Oh, což mi nikdo
nepříjde pomoc?

20
00:01:39,869 --> 00:01:41,259
Co se děje, mammá?

21
00:01:41,260 --> 00:01:43,154
Oh, Edith ...

22
00:01:43,155 --> 00:01:48,355
jak dlouho jěště budu muset čekat,
........