0
00:00:12,000 --> 00:00:14,500
Preklad: MIČI

1
00:01:32,713 --> 00:01:34,841
Až po tebe.

2
00:01:40,509 --> 00:01:44,310
- Toto je 348?
- Áno, je.

3
00:01:44,381 --> 00:01:47,374
- Mám tu expresnú zásielku.
- To znie zaujímavo.

4
00:01:47,452 --> 00:01:50,650
- Pre Dowda.
- Ja som Dowd. Elwood P.

5
00:01:50,723 --> 00:01:53,488
- Nech sa páči, pane.
- Dám vám jednu z mojich vizitiek.

6
00:01:53,560 --> 00:01:57,588
To nebude nutné.
Len sa sem podpíšte.

7
00:01:57,665 --> 00:02:02,161
- Nádherný deň.
- Každý deň je nadherý.

8
00:02:02,872 --> 00:02:05,103
Ďakujem vám.

9
00:02:06,343 --> 00:02:09,006
To bol milý muž.

10
00:02:11,584 --> 00:02:13,552
Poďme.


11
00:02:24,834 --> 00:02:27,360
Vďaka bohu,
je preč!

12
00:02:27,438 --> 00:02:29,771
Oh, Myrtla, je to
krásny pocit,

13
00:02:29,841 --> 00:02:33,141
keď ti príbuzný odíde z
domu predtým, ako ti príde spoločnosť.

14
00:02:33,212 --> 00:02:36,307
Si si istá, že strýko Elwood nepríde
späť a všetko nepokazí?

15
00:02:36,383 --> 00:02:39,615
To vieš, že nie, drahá. Tvoj strýko
trávi každé popoludnie

16
00:02:39,687 --> 00:02:43,351
v centre, v tých špinavých baroch
a krčmách, veď vieš.

17
00:02:43,425 --> 00:02:45,860
Idem povedať obsluhe,
že môže začať.

18
00:02:45,929 --> 00:02:48,626
- Slečna Johnsonová, čo to robíte?
- Odchádzam.

19
00:02:48,699 --> 00:02:51,567
Slečna Johnsonová, boli ste najatá,
aby ste obsluhovali.

20
00:02:51,637 --> 00:02:54,471
- Naši hostia tu budú čo nevidieť.
- Takže, slečna Johnsonvá...
........