1
00:00:06,908 --> 00:00:08,745
Neměl jinou možnost než se stát princem.

2
00:00:09,866 --> 00:00:13,126
Alespoň si uvědomil, že bez oběti stát se princem se

3
00:00:13,692 --> 00:00:18,206
zítřek, za který jsme doufali, nikdy nepřijde.

4
00:00:19,587 --> 00:00:22,849
Nicméně se proti svému přesvědčení jedním stal.

5
00:00:24,043 --> 00:00:26,154
V tomhle světě bez princů.

6
00:00:27,068 --> 00:00:30,927
Když o tom mluvíme, jak se stal princem?

7
00:00:31,943 --> 00:00:35,273
Tu záhadu jsem ještě nevyřešila.

8
00:00:43,314 --> 00:00:46,592
Umírající křik není slyšet

9
00:00:46,592 --> 00:00:50,616
zvolává vše, co jsem kdy znal.

10
00:00:50,616 --> 00:00:53,914
tady jsem já, ztracen a nalezen

11
00:00:53,914 --> 00:00:57,615
zvolávám všem

12
00:01:00,228 --> 00:01:03,850
žijeme v umírajícím snu

13
00:01:07,464 --> 00:01:10,512
jestli víš co tím myslím

14
00:01:10,512 --> 00:01:12,783
vše, co jsem kdy znal.

15
00:01:13,841 --> 00:01:16,888
je to vše, co jsem kdy znal.

16
00:01:20,169 --> 00:01:25,077
chyť to kolo, které ničí motýla

17
00:01:27,045 --> 00:01:32,045
plakal jsem déšť, který zaplnil oceán

18
00:01:34,401 --> 00:01:39,401
pokoušel jsem mluvit s bohem bez prospěchu

19
00:01:41,048 --> 00:01:44,945
volal ho sem a tam v nicotě

20
00:01:44,945 --> 00:01:47,430
řekl, že když mě nezachráníš,

21
00:01:47,430 --> 00:01:52,430
tak nemrhej mým časem

22
00:01:55,216 --> 00:02:05,093
Titulky přeložil a načasoval: Enn
( yazoo@email.cz )

23
00:02:22,041 --> 00:02:23,829
Tak jsme tady, slečno.

24
00:02:42,125 --> 00:02:43,456
A tady je vaše taška.

25
00:02:57,825 --> 00:03:02,127
Je tohle centrum světa?
........