1
00:00:19,315 --> 00:00:21,516
Okay, pojďte.
Vykopněte je.

2
00:00:27,156 --> 00:00:28,362
Poslouchejte, Franksi...

3
00:00:32,147 --> 00:00:33,987
Máte právo, nenechat se zastřelit.

4
00:00:34,247 --> 00:00:35,322
Udělejte špatný pohyb...

5
00:00:36,372 --> 00:00:37,616
...a o to právo přijdete.

6
00:00:38,104 --> 00:00:39,576
Položte tu bombu.

7
00:00:49,888 --> 00:00:51,298
Dobré rozhodnutí.

8
00:00:53,105 --> 00:00:55,863
Nedávno jsme získali
od zpravodajské služby tip na bombový útok...

9
00:00:56,033 --> 00:00:58,094
...plánovaný protivládním radikálem.

10
00:00:58,264 --> 00:01:00,347
Jeho zamýšleným cílem byla tato budova.

11
00:01:01,326 --> 00:01:03,182
Za úspěch vyšetřování...

12
00:01:03,352 --> 00:01:05,435
...a samozřejmě i za naše životy
vděčíme seržantu Henry Spencerovi.

13
00:01:06,938 --> 00:01:08,304
Dobrá práce.

14
00:01:09,106 --> 00:01:11,686
Seržante Spencere, nechtěl byste říct pár slov?

15
00:01:12,264 --> 00:01:13,818
Ne, díky, šéfe.

16
00:01:13,988 --> 00:01:16,420
Policejní důstojník si nezaslouží zvláštní pozornost...

17
00:01:16,590 --> 00:01:17,947
...za to, že jen dělá svou práci.

18
00:01:22,112 --> 00:01:24,685
Možná cítíte elektřinu v místnosti.

19
00:01:24,855 --> 00:01:28,333
To proto, že náš příjezd obvykle
znamená uzavření obrovského případu.

20
00:01:28,593 --> 00:01:30,749
- Pojďte sem, prosím, pánové.
- To je šéfka.

21
00:01:30,919 --> 00:01:32,629
Jsme její oblíbenci.

22
00:01:34,363 --> 00:01:36,189
- Promiňte, ale kdo jste?
- Oh, pardon, šéfko.

23
00:01:36,359 --> 00:01:38,748
Nechal jsem zatáhnout do přihlouplého rozhovoru pro Independent.

24
00:01:38,918 --> 00:01:42,373
........